Je hebt de ambitie om de kwaliteit binnen jouw organisatie duurzaam te versterken. Tegelijkertijd wil je samen met andere gelijkgestemde professionals werken aan je eigen kwaliteiten en competenties. Dit traject is erop gericht om jouw expertise te ontwikkelen als startende kwaliteitszorgmedewerker. Je wilt je graag je verder te ontwikkelen in het initiëren, begeleiden en monitoren van kwaliteitsvraagstukken en onderwijsinnovaties. Je leert hoe je op een effectieve wijze een bijdrage kunt leveren aan de verdere versterking van het onderwijs binnen je eigen organisatie. Je wordt tijdens dit traject uitgedaagd om als veranderkundige het voortouw te nemen en leert op welke wijze je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van collega’s.

Wat levert het op?

Na dit traject ben jij toegerust om als kwaliteitszorgmedewerker te acteren op de werkvloer met gevoel voor het organisatie-perspectief.

Kenmerken van het professionaliseringstraject

 • Verbinding van eigen praktijk met theorie;
 • Kwaliteitsslag voor jou als professional en jouw organisatie;
 • Verdieping en verbreding van vijf professionele beroepsrollen van de kwaliteitszorgmedewerker: De onderzoeker, co-creator, de procesbegeleider, de adviseur, de innovator.
 • Leren op de werkplek: rolontwikkeling in de praktijk; collegiale consultaties en desgewenst supervisie en coaching;
 • Betekenisvolle vraagstukken uitdiepen uit je eigen onderwijspraktijk, zo mogelijk evidence based gericht en gericht op verankering in jouw organisatie;
 • Leren in leerteams gedurende het gehele traject;
 • Maatjesleren op de werkplek wordt aanbevolen, waarbij het omvangrijke netwerk van Melior Advies ook ingezet kan worden;
 • Begeleiding en monitoring van kwaliteitsverbeteringen: je initieert en begeleidt onderwijsinnovaties, waardoor jij en je organisatie zich verder ontwikkelen;
 • Elk semester bestaat uit 4 scholingsdagen verspreid over een half jaar. Elke scholingsdag kent dezelfde opbouw:
 • Theoretischeverdieping
  • Werken aan je portfolio
  • Coachings- en begeleidingsvaardigheden
  • Intervisie
 • Beschikbaarheid in 1 schooljaar van 8 lesdagen;
 • Ingeschatte studiebelasting 2 uur per week;
 • Dit professionaliseringstraject wordt afgerond met een certificaat van deelname;

Opbouw

De verbinding tussen theorie en praktijk loopt als een rode draad door het hele traject. Er vindt steeds een transfer plaats tussen theoretische kennis, ontwikkelingen in het werkveld verbonden aan jouw eigen onderwijspraktijk. Je verdiept je in kwaliteitsvraagstukken en het proces van innovatie, implementatie en borging. Wat is hierbij jouw rol en op welke wijze kun je die rol verder door ontwikkelen?

Het traject start met een assessment gebaseerd op ‘De Big-Five persoonlijkheidstest’ en een scoring van het competentieprofiel van een kwaliteitszorgmedewerker. De Big Five fungeert als een spiegel op de beroepsrollen. Aan de hand van deze 0-meting maak je een portfolio. Het ontwikkelplan is een onderlegger dat gedurende het gehele traject gemonitord wordt. Het doel van het portfolio is zicht te houden op de kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van jou als kwaliteitsmedewerker. Het traject wordt afgerond met de presentatie van een portfolio, waarbij de bestuurder wordt uitgenodigd om als ‘critical friend en co-creator’ te fungeren.

Synergie wordt bewaakt doordat er per semester thema’s centraal staan met de focus op een van de vijf beroepsrollen: De onderzoeker, co-creator, de procesbegeleider, de adviseur, de innovator.

Invulling

De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren onderwijsprofessionals die beschikken over specifieke kennis en generieke vaardigheden. Naast zelfstudie en persoonlijke begeleiding stimuleren we het samenwerkend leren. Theoretische en praktische kennis wordt gedeeld door het geven en ontvangen van peer- feedback in leerteams. We werken met een basisaanbod en vraaggestuurde verdieping.

Voor wie:

 • Kwaliteitszorgmedewerkers die starten of al enige ervaring hebben opgedaan, werkzaam binnen het primair onderwijs.
 • Professionals die de motivatie en ambitie hebben zich te ontwikkelen tot kwaliteitszorgmedewerker (dat kunnen ook Intern Begeleiders zijn)
 • Je wilt beter worden op je werkgebied;
 • Vanuit je werkplek heb je de mogelijkheid om praktische opdrachten uit te voeren waarbij je wordt gefaciliteerd en ondersteund door je leidinggevende en/of andere directe collega’s;

Semester 1

September 2019 – december 2019
4 bijeenkomsten

Bijeenkomst 1
Introductie van de beroepsrollen

 • Big Five & competentie profiel kwaliteitszorgmedewerker
 • Verkennen van eigen competenties en vaardigheden
 • Introductie portfolio

Bijeenkomst 2
Focusrol: De onderzoeker

 • Monitoring en analyse van kwaliteitsgegevens
 • Rapporteren over onderwijskwaliteit
 • Kwaliteitvolgsystemen

Bijeenkomst 3
Focusrol: De co-creator

 • Co creatie: Samenwerken met ‘de interne klant’
 • Van en met elkaar leren
 • Gespreksvoering met diverse partners

Bijeenkomst 4: Integrale blik

 • Teamleren
 • leergemeenschappen
 • Optimaliseren rol ; ’change agent’

Semester 2

Januari 2020 – september 2020
4 bijeenkomsten

Bijeenkomst 5
Focusrol: De procesbegeleider

 • Stimuleren van kwaliteitsdenken
 • Strategisch transitie management: herkennen van een onder en bovenstroom
 • Motiveren van collega’s om te werken aan kwaliteit.

Bijeenkomst 6
Focusrol: De adviseur

 • Adviseren in verandertrajecten
 • Voorbereiden, uitvoeren en leiding geven aan verandertrajecten
 • Verbinding leggen binnen de eigen organisatie, sturen op effectieve onderwijs kwaliteit.

Bijeenkomst 7
Focusrol: De innovator

 • Omgaan met onderwijsvernieuwing
 • Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen
 • Inspelen op landelijke trends

Bijeenkomst 8: Integrale blik

 • Afronding professionaliserings-traject
 • Presentatie portfolio
 • Netwerken

Literatuur wordt na inschrijving bekend gemaakt

Data, plaats en kosten

 • De 8 scholingsbijeenkomsten duren van 09.00-16.30 uur
 • Deze vinden plaats in het midden van het land
 • De eerste scholingsdag vindt plaats op 25 september 2019
 • Overige data worden vastgesteld tijdens deze eerste bijeenkomst
 • Kosten: € 2750,- (inclusief arrangementskosten, een intake- en afrondingsgesprek, exclusief studiematerialen)
 • Eventuele aanvullende opties als individuele coaching worden op basis van nacalculatie gefactureerd
 • Dit professionaliseringstraject gaat door bij 8 deelnemers

Aanmelding en informatie

Aanmelden kan via phelmantel@melioradvies.nl (Peter Helmantel, manager)
Informatie is te verkrijgen via adeleeuw@melioradvies.nl (Anique de Leeuw,
adviseur)

Author Heinosoft

More posts by Heinosoft