Organisatie ontwikkeling & innovatie

Audits binnen het nieuwe onderzoekskader 2021

In augustus jl. heeft de onderwijsinspectie haar werkwijze herzien. Er is een nieuw onderzoekskader verschenen. Zowel voor scholen als voor besturen zijn er zaken aangepast. Zo is er meer aandacht voor burgerschap. Ook is het kwaliteitsgebied ‘Sturen, kwaliteitszorg en ambitie’ uitgewerkt voor besturen en scholen. Heb jij je audits al aangepast aan dit vernieuwde onderzoekskader? Melior Advies helpt je daar graag bij.

Audits zijn een krachtig hulpmiddel om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen èn te verbeteren. Auditoren uit je eigen organisatie onderzoeken de onderwijskwaliteit en houden de school een spiegel voor. Ook kijken ze naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Tegelijk nemen de auditoren hun ervaring ook weer mee terug naar de eigen school. Zo is een audit leerzaam voor iedereen! Daarom past een audit bijvoorbeeld ook prima in een Rijnlandse manier van werken.

Het is belangrijk dat je audits aansluiten bij de geldende regelgeving. Je wilt immers niet voor verrassingen komen te staan. In augustus 2021 heeft de onderwijsinspectie een nieuwe werkwijze gepubliceerd. In het Onderzoekskader 2021 kun je precies teruglezen waar de onderwijsinspectie de kwaliteit van de scholen bepaalt. Melior Advies gaat graag met je na of de nieuwe aspecten van het Onderzoekskader 2021 voldoende zichtbaar zijn in je audits.

Denk aan:

– Hoe is zijn de 3 vernieuwde standaarden voor kwaliteitszorg uitgewerkt?

– Hoe wordt de leerlingenzorg onderzocht? Hoe wordt bijvoorbeeld gekeken naar planmatige begeleiding bij geconstateerde achterstanden?

– Hoe worden de nieuwe standaarden Onderwijstijd en Afsluiting in kaart gebracht?

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Peter Helmantel via phelmantel@melioradvies.nl

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Icoon lees_verder