In een tijd van grote veranderingen en onzekerheid lopen ook in het onderwijs de spanningen op. Zowel leerkrachten, schoolleiders, maar ook ouders hebben de laatste twee jaar veel voor de kiezen gehad.

Korte lontjes en grensoverschrijdend en agressief gedrag maken het werk van een schoolleider en een schoolteam niet altijd gemakkelijker. Dat kan zelfs bedreigend zijn of ervaren worden. Het vraagt om begrip, geduld en vaardigheden.

Melior Advies heeft de deskundigheid op sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Regelmatig verzorgen we voor besturen en directies, en ook schoolteams, een praktische studiedag op het gebied van welbevinden en omgaan met ingewikkeld en grensoverschrijdend gedrag. Door kennis en inzicht in gedrag en het oefenen met praktische handvatten in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de school ontstaat zowel begrip als ook het vertrouwen om gedrag te begrenzen. De focus ligt op gedrag van volwassenen, maar de vertaling naar gedrag van leerlingen ligt voor de hand.

Een studiedag Begrijpen & Begrenzen kan er als volgt uitzien:

De studiedag Begrijpen en Begrenzen van grensoverschrijdend gedrag bestaat uit drie blokken. Elk blok omvat zowel de wetenschappelijke inzichten als oefeningen om de theorie toepasbaar te maken. Daarbij worden (actuele) situaties uit de schoolpraktijk gebruikt.

Blok 1: Bewust zijn van je eigen grenzen.
Na dit blok hebben deelnemers kennis van en inzicht in eigen welbevinden en veerkracht.

Blok 2: Omgaan met grensoverschrijdend en ontregelend gedrag.
Agressie kan zowel fysiek als (non)verbaal zijn. Het roept emoties op, variërend van angst en medelijden tot onmacht, woede en frustratie. Hoe kun je krachtig en gezamenlijk begrenzend optreden tegen agressie en geweld in welke vorm dan ook. Het kun je concreet en daadwerkelijk zorgdragen voor een sociaal veilige schoolomgeving? Hoe laat je je niet verleiden tot strijden? Deelnemers leren manipulatie herkennen, benoemen en stoppen. We oefenen met het houden van een ordegesprek/maandgesprek.

Blok 3: Gebruik van geweldloze communicatie.
De stappen van geweldloze communicatie helpen om een lastig gesprek voor te bereiden en te houden. Het zorgt dat je zowel je eigen grenzen kunt bewaken als ook in verbinding kunt blijven met de ander.

Vanzelfsprekend wordt een studiedag in samenspraak met de klant inhoud en vormgegeven. De studiedag wordt verzorgd door dr. Anco van Moolenbroek, gedragsbioloog en adviseur sociale veiligheid en gedrag. Neem gerust contact op als je meer wilt weten.

Laat een reactie achter