Advies

Bijzondere subsidieregeling onderwijs

Ondanks alle inspanningen van scholen en instellingen om onderwijs op afstand in de afgelopen tijd mogelijk te maken, zijn er voor bepaalde leerlingen en studenten grote risico’s op leer- en ontwikkelachterstanden en studievertraging.

Doordat fysiek onderwijs niet mogelijk is bijvoorbeeld. Ook zijn stagemogelijkheden voor studenten beperkt. Bovendien kunnen niet alle onderdelen van het curriculum digitaal aangeboden worden. Speciaal voor de leerlingen die onder de situatie te lijden hebben, is er de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/08/subsidieregeling-inhaal–en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs-2020-2021—veelgestelde-vragen-primair-voortgezet-en-voorgezet-speciaal-onderwijs

Benieuwd naar deze regeling? Melior Advies helpt je graag met het aanvragen en zinvol inzetten van deze subsidie.

Informeer naar de mogelijkheden.
Contactpersoon: Peter Helmantel
phelmantel@melioradvies.nl

Frisse klantvraag op een Schevenings strand ?

Icoon lees_verder