Integrale onderwijskwaliteit

Dashboard eindresultaten

Schooldoelen stellen met behulp van de referentieniveaus moeilijk? Helemaal niet! Het vernieuwde Dashboard Eindresultaten van Melior Advies bespaart je het moeilijke rekenwerk. We sluiten nauw aan bij de publicatie ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’ van de PO-raad. Daarmee kun je de referentieniveaus in kaart brengen en schooldoelen stellen. Maar daarnaast voorspelt het dashboard of je met je huidige groep 6, 7 en 8 op de goede weg bent. Dat is uniek en vind je niet terug in Parnassys, Esis of Cito-LVS!

Wat is het dashboard eindresultaten?

Het dashboard eindresultaten geeft je inzicht in de belangrijke data van je school:
– Halen voldoende kinderen referentieniveau 1F, 2F en 1S met de eindtoets? Hoe scoort mijn school ten opzichte van de signaleringswaarden van de inspectie en het landelijk gemiddelde? Uiteraard vergelijken we jouw school met andere scholen met een zelfde leerling populatie (schoolweging).
– In hoeverre zijn groep 6, 7 en 8 onderweg om de referentieniveaus te halen? Op basis van de huidige scores voorspellen we welke kinderen uitstromen op 1F, 2F en 1S. Uiteraard vergelijken we dat met de signaleringswaarden en het landelijk gemiddelde. Een unieke functionaliteit. Dit geeft je de gelegenheid om bij te sturen en word je niet voor een voldongen feit gesteld.
– In hoeverre passen de gegeven schooladviezen bij de behaalde referentieniveaus op de eindtoetsen? NIEUW
– Passen de preadviezen uit groep 7 en 8 bij de verwachte referentieniveaus van de LVS-toetsen? NIEUW

Wat is vernieuwd in november 2020?

In november 2020 hebben we het dashboard voorzien van een aantal nieuwe functionaliteiten:

– Het gewenste eindniveau voor lezen ligt een stuk lager dan het gewenste eindniveau op het gebied van taalverzorging en rekenen. Het landelijk gemiddelde voor lezen is daardoor hoger dan voor rekenen en taalverzorging. Meer kinderen halen 2F lezen in vergelijking tot 2F taalverzorging en 1S rekenen. In de nieuwe versie van het dashboard hebben we daarom het landelijk gemiddelde voor begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen aangepast. Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de landelijke data van de eindtoetsen 2018 en 2019.
– Je ziet in hoeverre je schooladviezen naar het VO passen bij de behaalde referentieniveaus op de eindtoetsen. Als het goed is zijn de VO-adviezen minstens even hoog als de behaalde referentieniveaus.
– Je ziet in hoeverre de preadviezen die je in groep 7 of 8 geeft passen bij de verwachte referentieniveaus op de CITO-LVS toetsen. Als het goed is zijn de preadviezen minstens even hoog als de verwachtte referentieniveaus op de LVS-toetsen begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en taalverzorging. We vergelijken de preadviezen dus met de LVS-afname M7, E7 en / of M8.

Tip: organiseer binnen je eigen bestuur een interactief webinar ‘Doelen stellen aan de hand van de referentieniveaus’.

Interessant, al die cijfers… maar dan?

De onderwijsinspectie heeft in deze poster weergegeven wat volgens hen bijdraagt aan hogere leerresultaten. Als je wil werken aan het verbeteren van je onderwijskwaliteit is dat een mooie inspiratiebron. Melior Advies heeft in deze placemat aangegeven wat onze bijdrage daaraan kan zijn. Uiteraard gaan we hier graag met je over in gesprek.

Voor meer info kun je terecht bij:
Maaike Smits msmits@melioradvies.nl of 06-37472189
Henk van der Woude hvanderwoude@melioradvies.nl of 06-1365 1382