Integrale onderwijskwaliteit

Dashboard Leerresultaten

Het is al weer bijna tijd voor de toetsperiode van januari/februari. Ben je benieuwd naar de resultaten van jouw school? Met het vernieuwde dashboard van Melior Advies krijg je de resultaten uit het leerlingvolgsysteem goed in beeld. Bovendien krijg je vast een prognose van de eindniveaus die de leerlingen in groep 6, 7 en 8 gaan halen. Met deze prognose kun je gericht en planmatig aan de slag om de opbrengsten van de school te verbeteren.

Dashboard aanvragen

  • Na het aanvragen ontvang je een mail met de downloadlink (deze kan in je spam terechtkomen). Mocht je hem binnen een uur niet ontvangen, stuur dan een mail naar info@melioradvies.nl o.v.v. dashboard.

Wat is nieuw?

Melior Advies heeft een nieuwe versie van het dashboard ontwikkeld. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Veel scholen hebben eigen doelen gesteld t.a.v. de te behalen referentieniveaus. In het Melior Advies dashboard kun je de schooleigen doelen invoeren. Niet alleen de eindtoetsresultaten worden vergeleken met de schooleigen doelen. Ook de prognose van de LVS-resultaten worden afgezet tegen die schooleigen doelen. Zo kun je dus de eindtoetsresultaten van de komende jaren voorspellen. Met deze informatie kun je uiteraard nog invloed uitoefenen en bijsturen.
  • Doordat we een andere kleursignalering gebruiken, is het dashboard makkelijker af te lezen.
  • Gebruik je het IEP en DIA-LVS? We onderzoeken of we het Melior Advies dashboard ook geschikt kunnen maken voor deze systemen. Neem voor meer info hierover even contact op met Henk van der Woude (hvanderwoude@melioradvies.nl) of Maaike Smits (msmits@melioradvies.nl)

Tip: heb je nog geen eigen doelen geformuleerd? Gebruik de brochure ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’ van de PO-raad. Die kun je hier vinden.

Wat kun je lezen uit het dashboard?

Het dashboard geeft je een breed beeld van de onderwijskwaliteit. We brengen daarbij zaken in beeld die je (veelal) niet kunt vinden in Parnassys of Esis.

Wat levert het dashboard je op?

Je hebt inzicht in de behaalde referentieniveaus uit het verleden. Niet alleen totaalopbrengsten op referentieniveau 1F en 2F/1S, maar ook per vakgebied.

  • Je hebt inzicht in de eindresultaten die de groepen 6, 7 en 8 straks (waarschijnlijk) zullen halen. Zowel een prognose van de totaalopbrengsten, als de prognose per vakgebied. Uniek, want dit kun je niet vinden in Parnassys of Esis!
  • Je ziet of de VO-adviezen pasten bij de eindtoetsresultaten. En omgekeerd, uiteraard. Werden er passende adviezen gegeven? Of gingen kinderen met te weinig bagage naar het VO?
  • Ook zie je of je pre-adviezen passen bij de prognose van de LVS-resultaten. Dat geeft inzicht in waar nog je iets moet bijstellen.

Wat kun je met die informatie doen?

Een breed beeld van de onderwijskwaliteit, door verschillende data te gebruiken, nodigt uit om verbeteringen door te voeren. Wat kan beter? Aan welke knoppen kun je draaien op het gebied van bijvoorbeeld aanbod, didactisch handelen, differentiatie? Maar kijk ook naar kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in de school. Je kunt het samenhangende beeld uit de data gebruiken om een plan te maken om de resultaten te verbeteren.

Wil je je data vertalen in een integraal plan? Gebruik de Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit als onderlegger bij een goed gesprek. Dit hulpmiddel geeft een aantal verdiepende vragen om je gesprek diepgang te geven.

Wil je ondersteuning bij het gebruik van het gebruik van het dashboard, door een adviseur van Melior Advies? In een teams-afspraak van anderhalf uur kunnen we (bijvoorbeeld):

– jouw data omzetten in een plan van aanpak, of
– samen uitdagende en haalbare doelen opstellen voor jouw school.

Dit aanbod kost €195 (excl. BTW) Uiteraard werken we ook voor jou op maat. Neem gerust contact op met Maaike Smits of Henk van der Woude.


Maaike Smits msmits@melioradvies.nl of 06-37472189
Henk van der Woude hvanderwoude@melioradvies.nl of 06-1365 1382

Interim intern begeleider

Is op dit moment geen intern begeleider aanwezig op school die dit kan oppakken? Denk eens aan een interim intern begeleider van Melior Advies.

Leerrendement-overzicht

Icoon lees_verder