Over het systemisch en integraal werken aan onderwijskwaliteit en het coördineren van die kwaliteit.

Pica publiceerde onlangs een handzaam boekje met als titel: De beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (LBBO, 2022). Met deze beroepsstandaard beoogt de LBBO richting te geven aan wat binnen het onderwijs het meest belangrijk is: het tot leren komen van alle leerlingen en de centrale rol van de leraar.

Bezien met de systeembril op organisaties en organisatieveranderingen, vraagt dit zeker niet alleen een verandering van de rol van intern begeleider. Het gaat over het bredere gesprek met vragen als ‘Wat is (er nodig voor) goed onderwijs? & ‘Wat draagt bij aan duurzame impact op leren?’. Pas daarna gaat het over de vraag wie welke rol en verantwoordelijk heeft. De samenhang tussen de onderscheidende kwaliteitsdomeinen en rollen is hierbij essentieel.

We signaleren een landelijke trend dat het aantal zorginterventies binnen scholen te hoog is en de onderwijsresultaten te laag zijn. Er is veel winst te behalen als er een scherpere vertaalslag komt van data-analyse naar goed pedagogisch en didactisch handelen in de klas. Als het onderwijs in de klas goed wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen, nemen de zorgvragen af. De impact op het leren en de kwaliteit van het onderwijs is groot wanneer de domeinen uit het denkmodel hieronder in samenhang worden benaderd. Dat vraagt van de schoolleider, de leerkrachten en de intern begeleider om bewuste onderlinge positionering gericht op een integrale benadering.  

Wij begeleiden besturen en netwerken van intern begeleiders en directeuren bij deze meer systemische benadering van het werken aan onderwijskwaliteit.

Ben je geïnteresseerd in wat wij kunnen bieden? Neem contact op met Imca Radder (06-21281730) of Maaike Smits (06-37472189)

Laat een reactie achter