Leiderschap & Team- ontwikkeling

Lerende leiders voor lerende leerlingen

De nieuwe aanpak ‘Leren in Perspectief’ is er voor schoolleiders en bestuurders die merken dat:

• Écht samen leren en ontwikkelen op stichtingsniveau soms taai en complex is
• Leren te vaak móet en te weinig mág
• Zij te weinig worden uitgedaagd om echt kritisch naar de eigen talenten en blinde vlekken te kijken
• Het in de praktijk niet voldoende lukt om persoonlijke ontwikkeling, schooldoelen en stichtingsambities goed met elkaar te verbinden

Het verwerven van kennis en vaardigheden

‘Leren omdat je je moet herregisteren werkt contraproductief’, vertellen schoolleiders desgevraagd.

Leraren doen de hele dag hun best om leerlingen succes en plezier te laten ervaren door het verwerven van kennis en vaardigheden. Analoog en digitaal. Voor leerlingen is leren een feestje als zij dát wat zij geleerd hebben van werkelijke waarde vinden. Als ze ook nog eens sámen leren en daarna sámen vieren dan geeft dat zichtbaar een extra kick.

En uitgerekend schoolleiders, die in belangrijke mate bijdragen aan een stimulerende leercultuur voor leraren en leerlingen, krijgen ‘leren voor een diploma’ voorgeschoteld. Daar hebben de meesten van hen dus geen zin in. En terecht! Het risico dat ‘leren voor de punten’ losgezongen is van de eigen praktijk is groot; laat staan dat hierbij wordt afgestemd op de gezamenlijke koers en de collectieve ambitie van de organisatie. En daarmee leren en vieren veel te weinig schoolleiders samen. 

Melior Advies, Marnix Onderwijscentrum en Penta Nova hebben de handen ineengeslagen omdat we schoolleiders écht leren gunnen. Sámen leren ook. Als de focus van een basisschool ‘de lerende leerling’ is, dan is een lerende leider een cruciale voorwaarde. Toch?!

En dáárin zit onze gedrevenheid ‘Leren in perspectief’ te maken. Wij zetten in op schoolleiders die met zin en energie leren om op die manier nieuwe inzichten en uitzichten te verkrijgen. Waarmee zij op bezielde wijze én als lichtend voorbeeld de leercultuur binnen hun school stimuleren. Lerende leiders voor lerende leerlingen!

Waarmee maken wij binnen ‘Leren in perspectief’ het verschil? Dat zit in de onderstaande elementen.

Waarderende interviews

Wij interviewen schoolleiders en bestuurders waarderend. We gaan op zoek naar ieders talent, naar wat deelnemers echt belangrijk en interessant vinden om te gaan leren. Gerelateerd aan ieders praktijk. Transformatie komt niet door enkel theoretisch onderzoek, maar juist door het in de praktijk toetsen van theorie’, beschrijven Fullan, Quinn en McEachen (2018), de grondleggers van Deep Learning.

Strategische koers van de organisatie

Deze leerwens plaatsen we in het perspectief van de organisatiekoers: ‘Waar willen we over een paar jaar staan? En waarom eigenlijk? Welke kennis, vaardigheden en competenties zijn er bij schoolleiders en bestuurders nodig om deze koers daadwerkelijk te realiseren?’

Passend leerlandschap

We ontwerpen op basis hiervan een aantrekkelijk en passend leerlandschap in het perspectief van de gekozen strategische doelen. Afgestemd op individuele en gezamenlijke wensen en ambities. ‘Waar samen wordt geleerd, daar wordt beter geleerd’, predikte diezelfde Fullan al langer geleden.

Scherpzinnige coaches

Het zit ook in de kritisch betrokken coaches die doorvragen, verbinden, regisseren en stimuleren. Die helpen om van de mensen die leren een echte leergemeenschap te maken. En voor wie zegt: ‘Ik wil toch wel graag die herregistratie in mijn zak’, zorgen we dat die in de loop van het traject daadwerkelijk ‘in the pocket’ is.

Wij vinden ‘lerende leiders voor lerende leerlingen’ zó belangrijk, dat wij onze schoolleiders echt iets anders gunnen. Wij worden er oprecht blij van als onze schoolleiders het feest-van-het-leren samen vieren! Meer weten? Mail naar info@melioradvies.nl of bel 0182-682 323.

Klant aan het woord

Icoon lees_verder