Integrale onderwijskwaliteit

Schoolanalyse

De M-toetsing is op de meeste scholen afgerond, tijd voor de schoolanalyse! Met het Dashboard van Melior Advies in combinatie met het stappenplan van de PO-raad, krijg je de groepen 6,7 en 8 goed in beeld.

In november 2020 is door de PO-raad een uitgave gepubliceerd: ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’. Deze 8 stappen helpen je op weg om tot relevante doelen te komen. Gebruik je voor het invullen het Dashboard eindresultaten van Melior Advies? Dan scheelt je dat niet alleen veel tijd. Het Dashboard rekent alle getallen direct voor je uit, maar het levert je ook extra informatie op. Je kijkt namelijk niet alleen naar de behaalde resultaten op de referentieniveaus in groep 8, maar je ziet ook een prognose met betrekking tot de resultaten van de huidige groepen 6 en 7. Hiermee kun je nog gerichter aan de slag met het opstellen van je plannen en het uitwerken van je groepsdoelen in relatie tot de schoolambitie. In het Dashboard is een koppeling van de resultaten met het schooladvies VO en het pre-advies VO (groep 7) toegevoegd. Hiermee krijg je meer zicht op de verhouding tussen je resultaten en je adviezen. Een mooi instrument om het onderwijsgesprek een impuls te geven. 

Door op deze manier met de opbrengsten en de prognose om te gaan, krijgt het stellen van de ambitiedoelen een stevige basis, waarbij een samenhangend beeld ontstaat. Uiteindelijk gaat het om het inhoudelijke gesprek en geven deze instrumenten grip om te sturen op onderwijskwaliteit. 
 
Wil je meer weten over wat Melior Advies kan betekenen voor je school, bestuur of IB netwerk? Neem contact op met Henk van der Woude hvanderwoude@melioradvies.nl of Maaike Smits: msmits@melioradvies.nl.

Dashboard Leerresultaten

Icoon lees_verder