Integrale onderwijskwaliteit

Subsidie Schoolkracht

Middels de subsidie Schoolkracht (https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht) investeren in

  • de verkleining van kansenongelijkheid 
  • de verhoging van onderwijskwaliteit 
  • het aanpakken van het lerarentekort 
  • het verder brengen van digitalisering

Met de regeling Schoolkracht krijgen scholen een impuls om de plannen en ideeën die door gebrek aan geld, tijd of draagvlak blijven liggen, toch uit te voeren.  

Het ministerie wil met deze regeling stimuleren dat scholen zo’n cultuur creëren en daarmee het onderwijs verder verbeteren. Een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van het Ministerie van Onderwijs.

Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van bovengenoemde thema’s. De regeling wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2021. Bij over intekening wordt er geloot. Begin maart heb je dan als school zekerheid of je gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Wat kan Melior Advies in dezen betekenen? Natuurlijk kunnen wij helpen een adequate aanvraag in te dienen. Maar veel belangrijker: Wij zijn experts op het gebied van integrale onderwijskwaliteit. Wij kunnen helpen bij het creëren, realiseren én implementeren van een kwaliteitscultuur. Een verbetercultuur gericht op:

  • Onderwijskundig leiderschap
  • Professionele cultuur
  • Pedagogisch klimaat
  • Goede uitleg
  • Differentiatie

Informeer naar de mogelijkheden.
Contactpersoon: Peter Helmantel
phelmantel@melioradvies.nl

Leerrendement-overzicht

Icoon lees_verder