De IB-er wordt wel de spin in het web van de school genoemd. Er ligt een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden op het bordje van de IB-er. Hoe houd je hier overzicht over? Wie zet de lijnen uit? Wat zijn die lijnen? En hoe voer je hierover met elkaar het goede gesprek?

Deze vragen vanuit het werkveld zijn aanleiding geweest voor Melior Advies om een scan te ontwikkelen waarmee er vlot zicht is op de taken en verantwoordelijkheden van de leerkracht, de directeur en de IB-er binnen de kwaliteitszorg. De scan bestaat uit een online vragenlijst en een rapportage van de uitkomsten. De scan kan op verschillende manieren ingezet worden:

  • Als taakprofiel: Om te bepalen welke taken wenselijk/passend zijn voor de IB-er. Dit kan een taakprofiel zijn op bestuursniveau of op schoolniveau.
  • Om de huidige situatie te analyseren: welke taken zijn bij wie belegd? Is daar overeenstemming over? En welke taken worden dubbel opgepakt, of blijven liggen?

De scan is gebaseerd op de beroepsstandaard voor de intern begeleider (2010) van Pica. De scan beslaat 7 gebieden binnen de kwaliteitszorg en geeft de taken binnen de kwaliteitszorg op 3 niveaus weer. Het beeld dat ontstaat vanuit de scan, geeft input om onder begeleiding van een ervaren adviseur helder te krijgen waar de overeenkomsten en verschillen liggen en wat dit betekent voor de organisatie. Zo kun je komen tot het stellen van de juiste prioriteiten en maak je gericht keuzes op het gebied van de taakverdeling binnen de kwaliteitszorg.

Een vervolgstap zou kunnen zijn dat de IB-er op de website van LBBO de IB-scan invult: deze is ook ontwikkeld op basis van de beroepsstandaard voor de intern begeleider (2010) van Pica en geeft weer in welke mate je beschikt over de vereiste vaardigheden bij de werkzaamheden van de intern begeleider. Hierbij gaat het dus vooral om de vraag: welke kansen er voor de IB-er liggen om zichzelf verder te ontwikkelen en te groeien in de functie. Melior Advies biedt ook mogelijkheden aan voor persoonlijke begeleiding en coaching.

Houd onze website in de gaten voor nieuwe informatie op dit vlak. In november 2022 verwachten we een nieuwe uitgave van Pica: de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Wij zullen onze begeleiding hier op afstemmen.

Ben je benieuwd wat de inzet van een adviseur kan betekenen voor jouw bestuur of school? Neem voor meer informatie contact op met Maaike Smits (msmits@melioradvies.nl of 06-37472189) of Harmen Wimmenhoven (hwimmenhove@melioradvies.nl of 06-82413646).

Laat een reactie achter