Coaching & Supervisie

Zuinig op zij-instromers?!

Een veel te hoog percentage zij-instromers valt uit. Logisch, want we doen te weinig om ze goed toe te rusten. Én ze springen direct in het diepe.
• Geen tijd om een zij-instromer goed te coachen?
• Lastig om tot een planmatige begeleidingscyclus te komen?
Wij hebben zowel de expertise als de ervaring in het professioneel begeleiden en opleiden van zij-instromers. 

Het aantrekken van zij-instromers is ongekend populair. Begrijpelijk, het is één van de maatregelen in het terugdringen van het lerarentekort, de overheid draagt bij in de kosten en zij-instromers kunnen relatief snel voor een klas worden ingezet. Bovendien brengen zij ervaring en expertise vanuit een andere werkomgeving met zich mee, wat bijdraagt aan de diversiteit binnen een team.

Tegelijkertijd schuilt er ook een risico in het plaatsen van een zij-instromer binnen het bestuur of op jouw school. Zonder adequate begeleiding is het risico op uitval hoog en zal de zij-instromer zich minder snel ontwikkelen tot een kwalitatief goede leerkracht. Deze begeleiding ziet er anders uit dan bij een startende leerkracht, maar is essentieel om het traject te laten slagen.

Informeer naar de mogelijkheden.
Contactpersoon: Peter Helmantel
phelmantel@melioradvies.nl

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Icoon lees_verder