Advies

Waakzame Omringende Zorg is onze systemische benadering voor een sociaal veilig pedagogische klimaat in de school. Van gedrag naar gezag. Ons aanbod is daarop gebaseerd.

Advies

Waakzame Omringende Zorg is onze systemische benadering voor een sociaal veilig pedagogische klimaat in de school. Van gedrag naar gezag. Ons aanbod is daarop gebaseerd.

Zicht met M5: monitoring, analyse & advies

Wij analyseren jullie incidentenregistratie en voorzien de schoolleiding van een passend advies om leerlingen te helpen stoppen!
Het aantal en de aard van de incidenten met niet-ok gedrag is een belangrijke graadmeter voor het pedagogisch klimaat in de school. Het monitoren van de incidenten is een basis onderdeel van het veiligheidsbeleid. Zonder info geen actie. M5 biedt een centraal meldpunt via de stopknop op de website. Stap twee is een systematische en periodieke analyse van de geregistreerde incidenten.

Analyseren en weten hoe te handelen is handwerk en het vereist gedegen kennis van gedrag en van groepsdynamiek. We begrijpen heel goed dat niet elke school deze expertise beheerst. Ons aanbod is eenvoudig: jullie verzamelen de data en de adviseur van Melior Advies analyseert en adviseert maandelijks vanuit onze benadering van Waakzame Omringende Zorg. Zo doen we samen het licht in de school aan.

PO | VO

De M5-Routekaarten

Op iedere school zijn er leerlingen die door hun gedrag een hoog risico geven op sociale onveiligheid. 15% van de leerlingen laat gedragsproblemen zien. Veel van deze leerlingen hebben moeite om zich in hun omgeving staande te houden. Verander hun omgeving, dan verandert hun gedrag. 90% van de leraren heeft moeite om lastig gedrag te begrenzen. Met de M5-Routekaart help je hen door hun omgeving passender te maken.

Onze adviseurs helpen jou en je team om voor de ‘top-10’ leerlingen de M5-Routekaart aanpak effectief in te zetten. Zo krijg je meer rust in de school.

een halfjaar of langer | PO|VO

Masterclass Sociale Veiligheid

Waarom blijven leerlingen pesten?

In onze interactieve masterclass krijg je de nieuwste inzichten over sociale veiligheid en Waakzame Omringende Zorg. Aan de hand van de systemische driehoek ervaar je hoe het is om te leven in een onveilige omgeving (systeem). Je leert hoe autonomie, competentie en relatie hiermee samenhangen. Je maakt vervolgens kennis met de perverse triade voor grensoverschrijdend gedrag, de gezagslijn en de M5-aanpak. Want sociale veiligheid is meer dan het stoppen van pestgedrag.

De Masterclass is een mooie eerste kennismaking met de M5-aanpak. En ook als jullie daar niet voor kiezen, biedt deze training veel ‘aha’ momenten. O, zó werkt het!

1 dagdeel | PO|VO

Waakzame Omringende Zorg met M5

Hoe weet jij dat er niet wordt gepest en dat jouw leerlingen echt veilig zijn? Met onze schoolbrede M5-aanpak leren jullie om van gedrag naar gezag te gaan. Leerlingen die vaak te ver gaan, komen in beeld, en worden zonder schuld en straf geholpen om daarmee te stoppen. Want als er geen veroorzakers zijn, dan zijn er ook geen slachtoffers. De M5-Routekaarten zijn onderdeel van dit traject.

Onze adviseurs schuiven graag aan bij het MT om tekst en uitleg te geven. In dit praktische scholingstraject Waakzame Omringende Zorg doet een M5 adviseur de aanpak stap voor stap voor. Totdat jullie het zelf kunnen. Van gedrag naar gezag.

1,5-2 jaar | PO|VO

Krachtig voor de klas

Sommige leerkrachten hebben ogen in hun achterhoofd. Het lijkt wel alsof de juf of meester alles in de gaten heeft. Hoe krijg je ogen in je achterhoofd? Gemiddeld verliezen we 144 minuten per week aan lestijd vanwege ordeverstoringen. Dat is drie weken op een heel jaar! Het antwoord is goed klassenmanagement!

Melior Advies heeft op basis van de vier domeinen van Marzano een training gemaakt voor zowel individuele als teams om krachtig voor de klas te staan. Aan de hand van zeven vragen leer je je eigen klassenmanagement te onderzoeken en te versterken. Onze begeleiding is een combinatie van scholing en coaching. We komen bij je in de klas observeren en je leert jezelf nog beter kennen aan de hand van jouw drijfverenprofiel (Management Drives).

20-25 uur per deelnemer | 2-4 dagdelen per team | PO|VO

De Herstelplek

Regels en Routines vormen een belangrijke basis voor de rust in de school. Voorspelbaarheid en duidelijkheid voorkomen dat de stress te ver oploopt. Leerlingen moeten op de basisschool ook hun zelfregulatie ontwikkelen. Zeker in de groep is dat niet altijd gemakkelijk. Het is dan fijn als de meester of de juf een leerling ‘uit de situatie kan regelen’. De Herstelplek is een goed middel om even af te koelen. Daardoor heeft een leerling de kans om zich te herpakken en zichzelf te reguleren

Hoe zet je de Herstelplek effectief in? In deze training leren we jullie als team om op een gedragsbiologische manier naar (groeps)gedrag te kijken, zodat jullie de Herstelplek in de hele school op duidelijke wijze en zonder drama in kunnen gaan zetten.

1 dagdeel | PO

Veilig buiten leren spelen

Heb je het geluidsniveau van het buitenspeler wel eens gemeten? Voor veel leerlingen is het schoolplein net een jungle waarin je moet zien te overleven. Na de pauze moeten vervolgens eerst de conflictjes worden opgelost en de opwinding gaan zakken.

Het schoolplein staat op nummer 1 als meest sociaal onveilige locatie. 40-50% van de incidenten gebeurt op het schoolplein. Een veilig schoolplein voldoet aan drie voorwaarden: het is aantrekkelijk en uitnodigend om te spelen, er zijn spelactiviteiten (zonder competitie), en de volwassenen voeren regie in plaats van toezicht houden.

Wil je dat alle kinderen heerlijk buiten kunnen spelen? Dat het voor hen veilig is? En dat je na het buitenspelen weer gelijk met de les kunt starten? Onze training is een goede start daarvoor! Onze adviseurs begeleiden het team om een schoolpleinaanpak te maken die bij jullie school(plein) past.

1 dagdeel | PO | Begeleiding van de implementatie in overleg

De grens trekken - voor volwassenen

Ouders sta je netjes te woord. Communicatie met over assertieve, manipulerende, dreigende en dominante ouders kunnen te veel energie, tijd kosten en leveren stress op. Bedreigingen en geweld dienen niet te worden geaccepteerd door de school.

Hoe trek je als schoolteam de grens?

In onze praktische training leer je hoe je als team de gezagslijn in de school kunt handhaven. Je leert over vormen van agressie, over je eigen gevoeligheden, en over het belang van collectief gezag. We oefenen met gespreksvaardigheden en geweldloze communicatie.

1 dagdeel | PO|VO | uitbreiding mogelijk

In de oppositie

Leerlingen met oppositioneel gedrag ondermijnen daarmee de sociale veiligheid en verstoren de leerprocessen. Zij kunnen proactief en effectief worden begrensd, wat er ook met hen aan de hand is en wat voor school je ook bent.

In een interactieve studiebijeenkomst leer je als team wat het belang van georganiseerde systematische begrenzing is. We doen dit aan de hand van de inbreng van schooleigen situaties en leerlingen. Daarvoor is nodig om inzicht te krijgen in de oorzaken van oppositioneel gedrag en wat nodig is om dit gedrag adequaat te reguleren. Van gedrag naar gezag en het organiseren van Waakzame Omringende Zorg.

De M5-Routekaart is een mooi vervolg op deze training.

1 dagdeel | PO|VO

Opleiding Coördinator Sociale Veiligheid

Ieder school heeft de wettelijke opdracht om actief te werken aan het vergroten van sociale veiligheid in de school. Een eis daarvoor is het hebben van coördinator sociale veiligheid (CSV). De CSV is een uitdagende en verantwoordelijke opdracht. Het omvat het functioneel leidinggeven aan een actief proces om sociale veiligheid en gedrag te monitoren, te beïnvloeden, te vergroten, en te borgen. Het omvat zowel het stoppen van pestgedrag, als het werken aan welbevinden van leerlingen, hun ouders, en het onderwijsteam.

Melior Advies biedt een incompany opleiding voor Coördinatoren Sociale Veiligheid aan.

Je leert kijken naar welbevinden, gedrag en sociale veiligheid in de school door een systemische bril.
Je leert handelen door middel van interventies in het systeem van de school om sociale veiligheid te vergroten en om effectief grensoverschrijdend gedrag te reguleren.
Je leert om het schoolteam te leiden en het pedagogisch klimaat te beïnvloeden, zodat het welbevinden van leerlingen en teamleden toeneemt.
De opleiding wordt passend en praktisch gemaakt. Vraag naar de mogelijkheden!

Acht dagdelen | PO|VO

Wil je ons aanbod combineren zodat het beter past bij wat jullie nodig hebben? Vraag naar de mogelijkheden! We maken graag iets op maat voor jou en je team.

 

Anco van Moolenbroek
T: 06 34658929
E: avanmoolenbroek@melioradvies.nl