Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator

Wil je dat jouw team (nog) meer eigenaar wordt van de kwaliteitszorg op je school? En dat leerkrachten gezamenlijk de regie voeren op de onderwijskundige ontwikkelingen? Ondersteun dan je intern begeleider om hierin als kwaliteitscoördinator een centrale rol te spelen.

Sleutelpositie in kwaliteitszorg

De rol van intern begeleider verandert. Steeds vaker krijgt de intern begeleider als kwaliteitscoördinator een sleutelpositie om samen met alle teamleden te werken

aan een professionele leergemeenschap waar leerlingen zich ontwikkelen en het team verder professionaliseert.

We brengen in kaart waar de aandacht binnen de drie kwaliteitsdomeinen ‘Focus op leren, het regisseren van ondersteuning en het werken vanuit data’ binnen de school vooral naar uitgaat.

Ondersteuning in veranderende rol

Deze veranderende rol vraagt nieuwe vaardigheden van een intern begeleider, die soms een veelheid ervaart aan ondersteuningsvragen. Melior Advies ondersteunt schoolleiders en intern begeleiders om deze nieuwe rol in te vullen. We brengen in kaart waar de aandacht binnen de drie kwaliteitsdomeinen ‘Focus op leren, het regisseren van ondersteuning en het werken vanuit data’ binnen de school vooral naar uitgaat. We kijken wat er op jouw school op korte en langere termijn nodig is en wat dit vraagt van de kwaliteitscoördinator. Je ontdekt waar de school meer aandacht aan kan geven en waar de rol van kwaliteitscoördinator versterkend kan werken. Ook bieden we de intern begeleider handvatten om de ondersteunings- en begeleidingsstructuur zo in te richten, dat het takenpakket overzichtelijk en behapbaar blijft. We begeleiden dit proces ook graag op organisatieniveau, met alle schoolleiders en intern begeleiders. Zo ontstaat er een gezamenlijke en herkenbare ontwikkelrichting die ook mogelijkheden biedt tot onderlinge uitwisseling.

DNA3

Interim kwaliteitscoördinator

Wil je de kwaliteitszorg verbeteren, maar heb je (tijdelijk) geen intern begeleider? Of is je intern begeleider door andere taken of vraagstukken (nog) niet in staat de rol van kwaliteitscoördinator in te vullen? Wellicht kan een van onze interim kwaliteitscoördinatoren bijdragen aan deze transitie. Je leest hier meer over deze mogelijkheid.

 

Neem vrijblijvend contact op

Met Melior Advies haal je adviseurs in huis die jouw intern begeleider helpen zich verder te ontwikkelen in de rol van kwaliteitscoördinator, en die jou als schoolleider begeleiden om de intern begeleider in deze nieuwe rol te faciliteren. Wil je weten hoe wij jou kunnen ondersteunen, neem dan contact op met Maaike Smits, Imca Radder of
Neeltje van 't Wout voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Maaike Smits
T: 06 3747 2189
E: msmits@melioradvies.nl

Imca Radder
T: 06 2128 1730
E: iradder@melioradvies.nl

Neeltje van 't Wout
T: 06 4028 0408
E: nvantwout@melioradvies.nl

 

Maaike is helder, scherp en richtinggevend in haar begeleiding en heeft blijvende impact gemaakt op het hele team zodat we de koers verder kunnen bepalen.

Petra de Voogd, directeur De Plantage