Samenwerking

Als Melior Advies staan we graag middenin de samenleving. Wij geloven in netwerken en gebundelde krachten. Daarom zijn we niet bang om samen te werken. Sterker nog: Door samenwerking ontstaan nieuwe inzichten. Verrijkend voor de opdrachtgever en onszelf.

 

We werken samen met de CED-groep. Specialistische en vakdidactische opdrachten die we zelf niet kunnen bedienen, spelen we graag aan de CED-groep door.
Interim-IB aanvragen belegt de CED-groep graag bij ons. We wisselen kennis en ervaringen uit om te groeien aan elkaar én om naar buiten gericht te blijven.

 

Melior Interim is voor Melior Advies een belangrijke partner. Samen met Melior Interim kunnen we een breed aanbod realiseren. Van interim (IB-bestuur-directie) tot advies.

 

Een andere samenwerkingspartner is het Bodegraafse O21. We werken samen op het snijvlak van onderwijs en ICT.