Verbeter je resultaten

Zijn de resultaten van jouw leerlingen lager dan je verwacht had? Zie je ondanks je inzet te weinig structurele vooruitgang of steeds wisselende resultaten? Rinkelen de alarmbellen doordat je onder de signaleringswaarde scoort? Melior Advies helpt je met diverse tools zicht te krijgen op de situatie en deze duurzaam te verbeteren.

Analyse, prognose en ambities
Met ons Dashboard Leerresultaten breng je de resultaten in beeld. Je maakt een prognose van de groepen 6, 7 en 8 met betrekking tot de referentieniveaus. Je stelt beredeneerd je eigen ambities en schooldoelen vast. Het dashboard geeft je signalen die je nader kunt onderzoeken. Als je weet waar je staat en waar je heen wilt, kun je prioriteiten stellen. Onze experts ondersteunen je bij het achterhalen van de onderliggende oorzaken. Zo verzand je niet in trial-and-error, maar kun je gericht aan de slag gaan.

Onze experts ondersteunen je bij het achterhalen van de onderliggende oorzaken. Zo verzand je niet in trial-and-error, maar kun je gericht aan de slag gaan.

Coaching on the job
Onze adviseurs coachen het MT daarbij on the job. Je ontdekt hoe je de eigen impact kunt vergroten, om zo te komen tot een passende aanpak en resultaten. Samen met jou onderzoeken we waar de sleutel tot verandering zit, zowel voor het individu als voor het team. Zo kom je tot duurzame verbetering.

 

Scholing en coaching van het hele team
Onze experts kijken en denken mee in de hele school. Daardoor ontstaat een helder beeld van de mogelijkheden voor verbeteringen en voor verdere groei en ontwikkeling. Zij zijn vakkundig in het bieden van trainingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan praktische trainingen gericht op klassenmanagement, differentiatie en afstemming, versterken van het didactisch handelen en/of EDI. Ook coachen we de schoolleider en intern begeleider om dit proces vanuit hun eigen rol verder te brengen.

 

Neem vrijblijvend contact op
Met Melior Advies kies je voor experts die maatwerk leveren in het begeleiden van jou en je team naar passende resultaten. Wil je weten wat we voor jou en jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter Helmantel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Peter Helmantel
T: 06 2875 4441
E: phelmantel@melioradvies.nl

 

Sinds het afgelopen jaar begeleidt Maaike mijn twee scholen met 'zicht op ontwikkeling'. Zij heeft d.m.v. klassenbezoeken een mooie beginsituatie geschetst en is met ons in overleg gegaan over het te volgen traject. Maaike heeft kennis van zaken en weet wat de praktische gang van zaken is op school. Ze heeft de intern begeleiders weer op een goede uitgangspositie geplaatst en is zeer prettig in de omgang met collega's. We werken echt samen aan de kwaliteit op beide scholen. 

Renske Kleintjes, directeur De Laarakker & De Laarhorst