Een veilige school voor ieder kind

Als schoolleider en leerkracht ben je verantwoordelijk voor een veilig pedagogisch klimaat. Voor het creëren van een plek waar iedere leerling met plezier naar toe gaat. Veiligheid is een basisbehoefte, want een leerling die zich onveilig voelt, komt niet tot leren. Maar hoe creëer je zo’n klimaat? Met onze M5-aanpak zorg je binnen afzienbare tijd voor een sociaal veiligere leeromgeving voor al je leerlingen.

Zo werkt de M5-aanpak 
Voor veel scholen is het stoppen van structureel pestgedrag een moeilijke opgave, ondanks hun enorme inzet. Dat komt onder meer doordat pestgedrag zich grotendeels buiten het zicht afspeelt. Met de M5-aanpak krijg je als school wel zicht op wat er tijdens en na schooltijd gebeurt, ook buiten het zicht van volwassenen. De 5 M’s staan voor Monitoren, Meten, Maatregelen, Maatwerk en Menselijk. Met deze datagestuurde aanpak volg je wat er in en om school speelt en kun je gericht bijsturen. Zo leer je als team bijvoorbeeld hoe je leerlingen die zich structureel misdragen kunt helpen daarmee te stoppen, zonder straf of schuld.

Zo leer je als team bijvoorbeeld hoe je leerlingen die zich structureel misdragen kunt helpen daarmee te stoppen, zonder straf of schuld.

Samen werken aan een cultuuromslag

Dit scholingstraject betekent een cultuuromslag in je school: van gedrag naar gezag! De invoering van deze aanpak vraagt dan ook om commitment van het hele team. Wij ondersteunen je bij het creëren van dit commitment, bijvoorbeeld via een masterclass waarin je als team ervaart wat sociale veiligheid betekent, wat er complex aan is en hoe je de M5-aanpak inzet om een veilig leerklimaat te realiseren.

Neem vrijblijvend contact op

Met Melior Advies haal je experts in huis op het gebied van gedrag en cultuurverandering. Wij helpen je om met de M5-aanpak ook bij jou op school een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Is dat wat je zoekt, neem dan contact op met Anco van Moolenbroek voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Anco van Moolenbroek
T: 06 34658929
E: avanmoolenbroek@melioradvies.nl

 

Je leert als team om leerlingen die zich structureel misdragen te helpen stoppen. Zonder straf of schuld.

Chris Dingemanse, directeur De Oude Vaart, Terneuzen.