Een ib er basisschool houdt gewoon van puzzelen Het is grappig te merken dat mensen van buiten het onderwijs veelal in de veronderstelling zijn dat je als IB’er basisonderwijs werkt in een school omdat je zo graag met kinderen werkt. En dat is ontegenzeggelijk een aanzienlijk onderdeel van het werk. Alle kinderen willen leren, spelen…

Lees meer

De M-toetsing is op de meeste scholen afgerond, tijd voor de schoolanalyse! Met het Dashboard van Melior Advies in combinatie met het stappenplan van de PO-raad, krijg je de groepen 6,7 en 8 goed in beeld. In november 2020 is door de PO-raad een uitgave gepubliceerd: ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’. Deze 8 stappen helpen…

Lees meer

Wat was in coronatijd de toegevoegde waarde van een interim IB-er? Met dat bijltje had nog niemand gehakt. Onze mensen komen regelmatig in situaties waar uitdagingen liggen, opbrengsten verbeterd moeten worden en de cultuur een frisse blik van buiten nodig heeft. Dat lukt, want juist omdat we fris van buiten komen en geen onderdeel van…

Lees meer