Integrale onderwijskwaliteit

Dashboard Leerresultaten

Dashboard Leerresultaten Melior Advies tijdelijk teruggetrokken i.v.m. doorstroomtoets

In februari 2024 maken de kinderen voor het eerst de doorstroomtoets. Dat is ruim twee maanden eerder dan dat we gewend waren. Dat betekent dat de leerlingen 2 maanden eerder laten zien welk eindniveau ze hebben behaald. De meeste aanbieders hebben hun eindtoets veranderd in een doorstroomtoets, maar er zijn ook nieuwe toetsen ontwikkeld. Kortom: er verandert veel.

Het Melior Dashboard Leerresultaten geeft niet alleen een overzicht van de behaalde referentieniveaus, maar maakt ook een prognose van de te verwachten referentieniveaus van de groepen 6-8. Nu verandert er veel. We weten nog niet in hoeverre de prognose uit het dashboard overeenkomt met de resultaten op de doorstroomtoets. Het is simpelweg nog niet bekend welke invloed de veranderingen hebben op de prestaties van de leerlingen.

Daarom hebben we besloten het dashboard tijdelijk terug te trekken. Dat vinden we jammer, want het dashboard wordt door veel scholen en besturen gebruikt. Maar de kwaliteit van onze dienstverlening staat bovenaan.

Ook de onderwijsinspectie beoordeelt de resultaten van de doorstroomtoets in schooljaar 2023-2024 (nog) niet. Zij verwachten in de zomer van 2024 meer duidelijkheid te geven over de nieuwe normering. Uiteraard nemen we dit ook mee in het nieuwe dashboard. Wil je hier meer over weten, kijk dan hier.

Wij houden de resultaten van de doorstroomtoetsen nauwlettend in de gaten en hopen in het najaar van 2024 met een nieuwe versie te komen. Houd de nieuwsbrief van Melior Advies in de gaten.

We ‘ll be back soon!!

Dashboard Leerresultaten

Icoon lees_verder