Melior gaat uit van de volgende kernwaarden:

  • Verbinding en klantnabijheid
  • Richting geven en transparantie
  • Verantwoordelijkheid voor de implementatie

Verbinding en klantnabijheid

Melior Advies werkt  met medewerkers die uitstekende geschoold zijn en beschikken over een zeer ruime praktijkervaring . Een wezenlijke voorwaarde voor goede dienstverlening.

Melior Advies levert zijn diensten nadat goed notie is genomen van de wensen van de klant. Melior Advies kan deze informatie, gezien haar expertise, op waarde schatten. Dit wordt herkend in het Plan van Aanpak, waarin zowel de specifieke problematiek(en) als de bredere onderwijscontext zijn opgenomen. Hiermee geeft Melior Advies haar visie op de situatie.

Melior Advies denkt met de klant mee. Dit doet zij door tijdens de dienstverlening te attenderen op mogelijk nog niet onderkende processen c.q. knelpunten in de organisatie en door bij afronding van de dienstverlening aanbevelingen m.b.t. de organisatieontwikkeling te doen.

Richting geven en transparantie

Melior Advies geeft voor aanvang van de dienstverlening duidelijkheid m.b.t. haar werkprocedure.
Melior Advies legt schriftelijk vast:

  • de beginsituatie (plan van aanpak);
  • de voortgang zowel in proces als resultaat (voortgangsrapportages);
  • wie het schaduwmanagement uitvoert;
  • de afronding (plan van overdracht).

Verantwoordelijkheid voor de implementatie

Na afronding van een advies opdracht komt het vaak voor dat Melior Advies gevraagd wordt  de implementatie ter hand te nemen. We staan voor ons advies. Een nazorgtraject wordt aangeboden als definitieve afsluiting van de opdracht.

We bellen u graag terug