Missie

Gewoon zorgen dat het beter werkt

Het is onze missie om bij te dragen aan de constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we met transparante en concrete advisering door onderzoekende, richtinggevende, verbindende en daadkrachtige adviseurs.

Visie

Melior Advies

  • werkt met hoogopgeleide professionals die allemaal in de praktijk werken;
  • is een uitmuntende en betrouwbare partner voor de onderwijsorganisaties in Nederland;
  • speelt in op de behoeftes die we signaleren in het onderwijsveld;
  • volgt ontwikkelingen en ziet vooruit naar werkbare antwoorden op toekomstige vragen;
  • werkt vanuit een transparante werkprocedure waarin we acteren vanuit professionaliteit, integriteit, onafhankelijkheid;
  • is gericht op het behalen van de afgesproken resultaten met realistische antwoorden op vragen en oplossingen die passen bij de organisaties die we ondersteunen;
  • werkt aan de borging van de professionele ontwikkeling van medewerkers in het onderwijs;
  • werkt aan de eigen professionalisering door een continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden en hoge kwaliteitsstandaards.