Melior advies komt voort uit WVS Onderwijs Gouda, hét bureau voor interim directeuren en bestuurders. WVS Onderwijs kreeg en krijgt steeds meer adviesopdrachten op het vlak van:

 • Onderwijskwaliteit
 • Leiderschap
 • Teamontwikkeling
 • Scholenfusie
 • Huisvesting & Gemeente
 • Bestuur & Toezicht

Naast de adviseurs die in vaste dienst bij Melior zijn, worden ook medewerkers van WVS Onderwijs ingezet. Melior Advies en WVS Onderwijs werken samen en vullen elkaar aan.

executive

Werkwijze

Onze werkwijze is helder en transparant. We bespreken met onze opdrachtgevers de vraag en vertalen die in een opdracht. We zoeken de verbinding met de opdrachtgever en de betrokkenen. Op basis hiervan stellen we de opdrachtgever een plan van aanpak voor. Dat plan van aanpak wordt uitgevoerd door onze adviseurs en het resultaat is een adviesrapport, waarin de mogelijke richtingen worden beschreven. De opdrachtgever beslist welke richting het wordt. Vaak wordt Melior gevraagd de gekozen richting verder vorm te geven en de keuzes die zijn gemaakt ook uit te voeren zodat een verbeterslag voor uw organisatie bewerkstelligd wordt.

In de afgelopen periode ging het om de volgende opdrachten:

 • coach/adviseur bij aanstellen directeuren
 • coach/adviseur bij aantrekken bestuurders
 • zorgstructuur doorlichten
 • opstellen kwaliteitisinstrumenten
 • adviseur bij huisvestingsprojecten
 • adviseur bij invoering passend onderwijs
 • adviseur bij fusie van scholen in bo en sbo
 • adviseur bij bestuurlijke samenwerking
 • adviseur governance vraagstukken
 • mediation in probleemsituaties

“Opdrachtgevers reageren enthousiast en tevreden op het werken met professionals die de theorie en praktijk kennen.”

Jan Verbeek, directeur Melior Advies

We bellen u graag terug