Interim Intern Begeleider

Schoolweging 2.0: wat is de meerwaarde van een Intern begeleider basisschool?

Als intern begeleider basisschool heb ik veel gewerkt op vrij gemiddelde basisscholen. Scholen die bij de eindtoets zo rond het landelijk gemiddelde scoorden en waar in elke klas meerdere sterkere leerlingen zitten, maar ook meerdere leerlingen de lesstof doorliepen met wat extra instructie of herhaling of op een eigen leerlijn zaten. Hoe verrassend is het dan om eens te werken op een basisschool met een heel andere populatie. Eén waarbij veel leerlingen met wat minder instructie en herhaling door de lesstof heen gaan en waar zelfs meer dan 80% van de leerlingen uitstroomt naar HAVO of VWO. Deze school kent veel ouders die (zeer) hoog opgeleid zijn, veel leerlingen spreken twee of meer talen en de schoolweging zit zeer dicht tegen de 20 aan.

Wat doet een intern begeleider basisschool op zo’n school?

Eigenlijk hetzelfde werk als op andere scholen: de kwaliteitszorg in kaart brengen, ontwikkelpunten uitzetten en de leerlingenzorg optimaliseren. Als intern begeleider basisschool observeer ik instructies, coach de leerkrachten, denk mee wat betreft de leerlingenzorg, zet samen met de directeur ontwikkelpunten vast en voer oudergesprekken. Wat doet een intern begeleider nog meer? Het werk als intern begeleider basisschool is geen dag hetzelfde en nooit saai. En dus ook niet op deze school. Maar vooral de eerste maanden heb ik mij vaak verbaasd over de snelheid waarmee de leerlingen leren en de kennis waarmee zij al op school komen. Vierjarige kleuters die al lezend op school komen en maar liefst vier talen spreken, lesdoelen die soms na drie minuten al behaald zijn, het correcte gebruik van moeilijke woorden en het zelfinzicht bij de jonge kinderen is niet iets dat ik in mijn werk dagelijks tegenkom. Wat interessant om eens op zo’n school aan de slag te mogen!

Waar kun je dan aan bijdragen als een interim intern begeleider basisschool?

Op deze specifieke school lagen de resultaten weliswaar boven het landelijk gemiddelde, maar scoorden veel leerlingen toch niet passend bij hun potentie. Er waren vele wisselingen in het team geweest, wat ervoor zorgde dat ouders zich of niet gehoord voelden of ieder schooljaar dezelfde gesprekken aan het voeren waren, of zelfs ieder jaar dezelfde strijd aangingen om een passend onderwijsaanbod voor hun kind te realiseren. Ook voor de leerkrachten hadden de vele wisselingen gevolgen: veel zaken waren onduidelijk en leerkrachten hadden soms al tien jaar geen feedback gekregen. Dit vraagt van mij als ib basisschool allereerst om heel veel gesprekken, met leerkrachten, met ouders en met leerlingen. Zo wordt het beeld compleet en weet je wat jou als intern begeleider onderwijs te doen staat. Samen met de directeur hebben we als intern begeleiders vervolgens doelen gesteld, veel klassenbezoeken uitgevoerd en plannen opgesteld voor de leerlingen.

Wat heeft het na een jaar inzet opgeleverd?

Op deze school was er een team dat heel graag wilde, maar niet goed wist hoe. Veel ouders hadden het vertrouwen in de school verloren, maar na wat gesprekken, herstelde dit bij de meeste ouders. En dan kun je als school alleen maar vooruit. Nieuwe methodes zijn ingevoerd die goed passen bij wat deze leerlingen nodig hebben, de kwaliteit van de instructies ging snel omhoog, leerlingen toonden zich meer betrokken en resultaten vlogen soms omhoog. Prachtig om te zien hoe de leerlingen ineens aangesproken werden op een passend niveau en dus ook moesten ervaren dat ze soms een volledige instructie nodig hadden. Langzaamaan komt er een structuur en doorgaande lijn in alles wat er gebeurt. En om daaraan bij te mogen dragen als interim ib er is natuurlijk heel hard werken en tegelijkertijd een prachtige uitdaging en heel zinvol werk.  

Een ib er basisschool houdt gewoon van puzzelen

Icoon lees_verder

Sorry, we kunnen niet meer zoekresultaten tonen.

Sorry, we kunnen niet meer zoekresultaten tonen.