Hoe moet het in de toekomst verder met het schoolbestuur? Honderden kleine schoolbesturen in ons land staan voor die vraag. Is onze organisatie met één school of met een klein aantal scholen nog wel toekomstbestendig? Willen en kunnen we zelfstandig blijven? Of moeten we samenwerking met andere schoolbesturen zoeken? En wat zijn daarvan de gevolgen?

En wat te doen met de verhouding tussen bestuur en raad van toezicht? Hoe kan de governancestructuur zodanig worden bijgestuurd of ingericht dat de verhouding tussen beide in orde zijn?

Melior Advies gaat het gesprek aan met de betrokken partijen en geeft op basis van die gesprekken in een rapportage de mogelijke richtingen aan. Het bestuur maakt de keuze. Melior wordt vaak gevraagd de gekozen richting uit te werken en de bestuurlijke samenwerking en governance te begeleiden.

  • Melior treedt op als adviseur voor directie, bestuur en toezichthouder bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig model van management, bestuur en toezicht.
  • Melior levert ook de adviseur die op kan treden als bestuurder.

Bekijk ook ons andere aanbod

Als u een andere vraag heeft, dan horen we dat graag. Dan zoeken wij met u mee naar een passend antwoord vanuit onze organisatie of daarbuiten.

We bellen u graag terug