Leiderschap & Team- ontwikkeling

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Melior Advies is er voor Blijvend Beter Onderwijs. Wij zijn betrokken bij scholen en besturen die verbetervragen hebben omtrent integrale onderwijskwaliteit:

Hebben wij geformuleerd wat wij onder goed onderwijs verstaan?
Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit van het onderwijs?
Hoe wordt er gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs?
Hoe verantwoorden wij over onze onderwijskwaliteit? En is iedereen in deze verantwoording betrokken: de leerling, de leerkracht, de intern begeleider basisschool, de schoolleider, de bestuurder en de toezichthouder?

Het is onze drive en ambitie om mét jou te zoeken naar waar het in de kwaliteitscultuur of -structuur aan ontbreekt of wat echt versterkt kan en moet worden. Die verkenning doen we graag middels onze Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit. Hiermee helpen we je strategische en effectieve keuzes te maken om tot hogere leerresultaten te komen.

Praatplaat gemaakt door Thea Schukken, Beeld in Werking.

Effectiever samenwerken

Icoon lees_verder