Leiderschap & Team- ontwikkeling

Effectiever samenwerken

Als onderlinge verschillen lastig zijn en de effectiviteit en samenwerking binnen een team in de weg staan, dan kan de inzet van Management Drives inzicht geven. Effectiever samenwerken betekent in de eerste plaats elkaar beter begrijpen. Waarom doe jij de dingen zoals jij dat doet? Hoe komt het dat je met de ene collega zo makkelijk samenwerkt, terwijl het met de ander veel meer moeite kost?

Dit heeft alles te maken met onze drijfveren voor gedrag. Ieder mens heeft zijn of haar eigen unieke patroon ontwikkeld om de wereld tegemoet te treden. Inzicht in je eigen drijfveren en die van de ander creëert wederzijds begrip en waardering waardoor de samenwerking enorm groeit in effectiviteit. Inzicht in drijfveren voor gedrag is een belangrijk en verbindend element bij school- en teamontwikkeling. Bij bijvoorbeeld missie-visie trajecten gaat een team in gesprek over persoonlijke en gedeelde kernwaarden om vervolgens een gezamenlijk en lonkend perspectief te ontwerpen.

Het ligt voor de hand om te begrijpen dat het groot verschil maakt dat de ene collega graag over de ideale toekomst droomt en een andere collega dat lastig vindt omdat hij of zij alle consequenties voor de praktijk scherp in beeld houdt. Toch blijkt er in de praktijk vaak een wereld te winnen, aan onderling begrip voor verschillen en vertrouwen in de goede intenties van de ander, door het toevoegen van dit element aan het traject. Gezamenlijke taal bij het spreken over gedrag van jezelf en de ander werkt als een katalysator bij school- en teamontwikkeling. 

Als gecertificeerd partner van Management Drives zijn we bij Melior Advies gespecialiseerd in het werken met drijfveerprofielen. Zowel de persoonlijke profielen als het teamprofiel brengen we zorgvuldig in kaart en middels een persoonlijke terugkoppeling verzorgen we inzicht van hoge kwaliteit. Meer weten? Mail naar Peter Helmantel: phelmantel@melioradvies.nl.

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Icoon lees_verder