Teruglopende leerlingenaantallen maken fuseren van scholen vaak noodzakelijk. Welke scholen moeten fuseren? Vindt de fusie plaats binnen de eigen vereniging of stichting of daarbuiten? Schoolbesturen hebben vaak geen ervaring met een fusieproces en vragen daarom Melior te adviseren en het fusieproces als extern deskundige te begeleiden.

De verbinding met directeuren, de teams, de ouders en de medezeggenschapsraden is hierbij van groot belang. Ook de communicatie met de gemeente is belangrijk. Denk maar aan de schoollocaties die eventueel worden verlaten.

Een school wordt kleiner, wat nu? We adviseren in overleg met u de meest haalbare scenario’s.

Melior treedt op als adviseur bij een fusie proces van scholen en besturen.

Bekijk ook ons andere aanbod

Als u een andere vraag heeft, dan horen we dat graag. Dan zoeken wij met u mee naar een passend antwoord vanuit onze organisatie of daarbuiten.

We bellen u graag terug