Onderwijsprofessionals realiseren zich vandaag de dag steeds nadrukkelijker dat de kwaliteit in hun school niet alleen is af te lezen aan data en tevredenheidscijfers. De collectieve gedrevenheid om op alle niveaus binnen de school echt lerend en onderzoekend te zijn is minstens zo belangrijk.

  • Melior adviseert en begeleidt u bij het realiseren van een integrale kwaliteitscultuur door het leren interpreteren van data, het investeren in een leercultuur én het zichtbaar maken daarvan in professionele structuren.
  • Melior licht de zorgstructuur door als “critical friend” op basis van het inspectiekader.
  • Melior levert intern begeleiders en kwaliteitsmedewerkers.

Bekijk ook ons andere aanbod

Als u een andere vraag heeft, dan horen we dat graag. Dan zoeken wij met u mee naar een passend antwoord vanuit onze organisatie of daarbuiten.

We bellen u graag terug