Begeleiding Basisschool De Tweemaster in Leiden

Basisschool De Tweemaster in Leiden is door Henk van der Woude van Melior Advies begeleid bij het anders leren kijken naar de groep om zo betere resultaten te halen. Directeur Marlieke Leeuwenburgh vertelt enthousiast over dit proces in de school.  

Zijn de leerkrachten anders gaan kijken naar de leerlingen?

Jazeker! We hebben de resultaten van de kinderen uit groep 7 en 8 van de afgelopen 3 jaar geanalyseerd en daaruit bleek dat de resultaten van kinderen in de ‘middengroep’ gezakt waren. Henk van der Woude van Melior Advies heeft ons geholpen om anders naar de groepen te kijken. Er ging teveel aandacht uit naar de kinderen die niet zo goed mee kunnen komen in het rekenonderwijs. Daardoor kwamen de andere kinderen aandacht tekort. De groei van de leerlingen in de ‘middengroep’ stagneerde langzamerhand. Dat is jammer, want deze kinderen kunnen meer.

Wat is er veranderd in de klassen?

De kinderen uit de ‘middengroep’ krijgen meer aandacht. We zijn deze kinderen meer als groep gaan zien in plaats van als individuen. En we hebben onze verwachtingen voor deze groep hoger gesteld. Zo hebben we deze kinderen meer uitdagend werk gegeven en preciezer gekeken of deze leerlingen alle doelen halen. Zo proberen we deze kinderen als groep omhoog te helpen in hun resultaten.
De extra hulp wordt nu ingezet per groep kinderen.
Daarnaast accepteren we dat een kind op zijn of haar eigen niveau verder gaat. De kinderen die ècht moeite met rekenen hebben, mogen zijn wie ze zijn. We hoeven ze niet meer naar het midden te trekken. We hebben dus onze aandacht beter verdeeld over alle kinderen.

Wat is er veranderd in het leerkrachtenteam? Er wordt meer samengewerkt door de leerkrachten van de verschillende groepen. De IB-er houdt nu ook een groepsbespreking over de groep kinderen. Hierbij hebben zij vragen gekregen van Henk van der Woude, die ze aan de leerkrachten kunnen stellen. Een van deze vragen is bijvoorbeeld: “Welke leerlingen hebben meer potentieel?” De kinderen met zorg worden op een ander moment besproken.
De leerkrachten zijn enthousiast over deze nieuwe manier van kijken. En we zijn trots dat die ook resultaat geeft.

Zou je deze begeleiding aanbevelen aan andere scholen? We vinden het een erg waardevol traject en ik zou het anderen aanbevelen, met daarbij de opmerking dat het team ervoor open moet staan. De directeur en de IB-er moeten inzicht hebben waar ze mee bezig zijn en de overtuiging hebben om dit over te dragen aan het team. Bij onze school wil de onderbouw nu ook graag aansluiten.
We zijn blij dat we met groep 7 en 8 begonnen zijn, omdat deze leerkrachten nu met enthousiasme deze nieuwe manier van kijken naar de klas kunnen uitdragen naar de rest van hun collega’s.