Dashboard Leerresultaten

Dashboard Leerresultaten Melior Advies tijdelijk teruggetrokken i.v.m. doorstroomtoets In februari 2024 maken de kinderen voor het eerst de doorstroomtoets. Dat is ruim twee maanden eerder dan dat we gewend waren. Dat betekent dat de leerlingen 2 maanden eerder laten zien welk eindniveau ze hebben behaald. De meeste aanbieders hebben hun eindtoets veranderd in een doorstroomtoets,…

Lees meer

Startende schoolleider… ben jij goed geworteld?

Herkenbaar wellicht? 7.00 uur: Je telefoon gaat, een leerkracht meldt zich ziek. Nog voordat je je eerste kop koffie hebt geroken, mag je al aan het werk. Wanneer alle communicatielijnen zijn voorzien van de gewijzigde situatie, smeer je nog even je lunch en stap je de deur uit. Op school aangekomen start je de dag…

Lees meer

EDI: trucje of duurzame verandering?

‘Hoe kan het toch dat ik met mijn team nergens terecht kan om voorbeelden van goede EDI-lessen te bekijken’ verzucht een directeur deze week tegen mij. Haar wens om een deel van de studiedag te besteden aan het ophalen van goede voorbeelden bij andere scholen, krijgt ze niet goed uitgewerkt. Uiteindelijk waaiert het team uit…

Lees meer

Melior Advies en sociale veiligheid

Waar niemand pest, daar vallen ook geen slachtoffers! Want let wel: pesten is het gevolg van een ongezond systeem. Pesten is overlevingsgedrag.   Het is belangrijk voor schoolteams om de veroorzakers van structurele onveiligheid te stoppen. Hoe kom je er (op tijd!) achter wanneer een leerling te ver gaat? Hoe kunnen schoolteams, leerlingen en ouders het…

Lees meer

Begeleiding Basisschool De Tweemaster in Leiden

Basisschool De Tweemaster in Leiden is door Henk van der Woude van Melior Advies begeleid bij het anders leren kijken naar de groep om zo betere resultaten te halen. Directeur Marlieke Leeuwenburgh vertelt enthousiast over dit proces in de school.   Zijn de leerkrachten anders gaan kijken naar de leerlingen? Jazeker! We hebben de resultaten…

Lees meer

Speerpunt Basisvaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen voldoende lees-, taal- en rekenvaardig zijn. Ook burgerschap hoort bij deze basisvaardigheden. De onderwijsinspectie gaat vanaf seizoen 2023-2024 verscherpt toezien toezien op de basisvaardigheden.  Melior Advies kan je helpen om inzicht te krijgen in de leerlingpopulatie van de school en wat…

Lees meer

Verbeteren van leerresultaten

“We werken er hard aan, maar krijgen de onderwijskwaliteit niet op peil”. Die verzuchting horen we geregeld. Scholen die kampen met lage leerresultaten, kunnen deelnemen aan het project Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-raad. Vanuit Melior Advies zijn Maaike Smits en Henk van der Woude als begeleider aan dit project verbonden. Samen met…

Lees meer

Laat je levenskracht weer stromen!

Als professional in het onderwijs ben je bij uitstek bezig met je hoofd. Je wilt dat je leerlingen de stof begrijpen. Dat ze iets leren. Daarvoor ben je opgeleid. Zelfs sociaal-emotionele vorming pak je rationeel aan. Je wilt er ook voluit zijn voor je leerlingen. Hoe kan ik je helpen? En nogal eens doet dat…

Lees meer

Kleutervolgsystemen in kaart

Nu vanaf augustus 2022 het toetsen bij kleuters echt niet meer mag, speelt bij veel scholen de vraag hoe de ontwikkeling van het jonge kind goed gevolgd kan worden. Een observatiesysteem biedt daarbij uitkomst. Ook rijst bij scholen die werken met een observatiesysteem de vraag, of hun systeem wel voldoet aan de eisen die gesteld…

Lees meer