Als professional in het onderwijs ben je bij uitstek bezig met je hoofd. Je wilt dat je leerlingen de stof begrijpen. Dat ze iets leren. Daarvoor ben je opgeleid. Zelfs sociaal-emotionele vorming pak je rationeel aan. Je wilt er ook voluit zijn voor je leerlingen. Hoe kan ik je helpen? En nogal eens doet dat…

Lees meer

Nu vanaf augustus 2022 het toetsen bij kleuters echt niet meer mag, speelt bij veel scholen de vraag hoe de ontwikkeling van het jonge kind goed gevolgd kan worden. Een observatiesysteem biedt daarbij uitkomst. Ook rijst bij scholen die werken met een observatiesysteem de vraag, of hun systeem wel voldoet aan de eisen die gesteld…

Lees meer

Wat kun je als school doen om proactief te werken aan een professionele en vitale organisatie? In het onderwijs werken is topsport. De voortdurende interacties met anderen vraagt veel energie, motivatie, en veerkracht. Diverse factoren hebben invloed op de vitaliteit van een organisatie. Daarbij gaat het steeds om de balans tussen geven en ontvangen. Medewerkers…

Lees meer

De IB-er wordt wel de spin in het web van de school genoemd. Er ligt een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden op het bordje van de IB-er. Hoe houd je hier overzicht over? Wie zet de lijnen uit? Wat zijn die lijnen? En hoe voer je hierover met elkaar het goede gesprek? Deze vragen…

Lees meer

Hoe kan ik cijfers vertalen naar een concrete aanpak in de klas? Voor veel leerkrachten is dat een uitdagende puzzel. De IB-er heeft daarin een begeleidende rol. Maar… hoe pak jij dat als IB-er aan? Hoe ben je een intern begeleider? Melior Advies wordt door IB-netwerken geregeld ingeschakeld om over deze vragen mee te denken. En…

Lees meer

Meestal is het groep 6. De groepsdynamiek kan zo ongezond zijn, dat je niet iedere leerkracht voor deze groep kunt vragen. En dan gaan we het onderwijs organiseren rondom ‘de lastige klas’. De klas die in de loop van de jaren een reputatie heeft opgebouwd. In de vrije situaties zijn er veel conflicten In de…

Lees meer

In een tijd van grote veranderingen en onzekerheid lopen ook in het onderwijs de spanningen op. Zowel leerkrachten, schoolleiders, maar ook ouders hebben de laatste twee jaar veel voor de kiezen gehad. Korte lontjes en grensoverschrijdend en agressief gedrag maken het werk van een schoolleider en een schoolteam niet altijd gemakkelijker. Dat kan zelfs bedreigend…

Lees meer

Dr. Anco van Moolenbroek, januari 2022 “Het lijkt wel of de klas constant alert is.” Kort voor de kerstvakantie had ik een gesprekje met een leerkracht van groep 8. Al heel wat jaren kende deze groep een sociaal onveilig klimaat. En nu, in groep 8 onder leiding van twee bekwame leerkrachten is het merkbaar veiliger.…

Lees meer

Het is al weer bijna tijd voor de toetsperiode van januari/februari. Ben je benieuwd naar de resultaten van jouw school? Met het vernieuwde dashboard van Melior Advies krijg je de resultaten uit het leerlingvolgsysteem goed in beeld. Bovendien krijg je vast een prognose van de eindniveaus die de leerlingen in groep 6, 7 en 8…

Lees meer

Kun je met een éénvoudige samenwerkingsopdracht patronen ontdekken in samenwerking, communicatie en besluitvorming en de effectiviteit verhogen? Een directieteam uit de omgeving van Gouda meende van wel en kwam niet bedrogen uit. Op het strand van Scheveningen maakten de directeuren in groepen zandsculpturen. Wij van Melior Advies, fungeerden als spiegel en reflector. Een bijzondere en…

Lees meer