Speerpunt Basisvaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen voldoende lees-, taal- en rekenvaardig zijn. Ook burgerschap hoort bij deze basisvaardigheden. De onderwijsinspectie gaat vanaf seizoen 2023-2024 verscherpt toezien toezien op de basisvaardigheden.  Melior Advies kan je helpen om inzicht te krijgen in de leerlingpopulatie van de school en wat…

Lees meer

Verbeteren van leerresultaten

“We werken er hard aan, maar krijgen de onderwijskwaliteit niet op peil”. Die verzuchting horen we geregeld. Scholen die kampen met lage leerresultaten, kunnen deelnemen aan het project Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-raad. Vanuit Melior Advies zijn Maaike Smits en Henk van der Woude als begeleider aan dit project verbonden. Samen met…

Lees meer

Laat je levenskracht weer stromen!

Als professional in het onderwijs ben je bij uitstek bezig met je hoofd. Je wilt dat je leerlingen de stof begrijpen. Dat ze iets leren. Daarvoor ben je opgeleid. Zelfs sociaal-emotionele vorming pak je rationeel aan. Je wilt er ook voluit zijn voor je leerlingen. Hoe kan ik je helpen? En nogal eens doet dat…

Lees meer

Kleutervolgsystemen in kaart

Nu vanaf augustus 2022 het toetsen bij kleuters echt niet meer mag, speelt bij veel scholen de vraag hoe de ontwikkeling van het jonge kind goed gevolgd kan worden. Een observatiesysteem biedt daarbij uitkomst. Ook rijst bij scholen die werken met een observatiesysteem de vraag, of hun systeem wel voldoet aan de eisen die gesteld…

Lees meer

Een vitale schoolgemeenschap

Wat kun je als school doen om proactief te werken aan een professionele en vitale organisatie? In het onderwijs werken is topsport. De voortdurende interacties met anderen vraagt veel energie, motivatie, en veerkracht. Diverse factoren hebben invloed op de vitaliteit van een organisatie. Daarbij gaat het steeds om de balans tussen geven en ontvangen. Medewerkers…

Lees meer

De IB-er die cijfers laat leven?

Hoe kan ik cijfers vertalen naar een concrete aanpak in de klas? Voor veel leerkrachten is dat een uitdagende puzzel. De IB-er heeft daarin een begeleidende rol. Maar… hoe pak jij dat als IB-er aan? Hoe ben je een intern begeleider? Melior Advies wordt door IB-netwerken geregeld ingeschakeld om over deze vragen mee te denken. En…

Lees meer

De Dynamische Groep

Meestal is het groep 6. De groepsdynamiek kan zo ongezond zijn, dat je niet iedere leerkracht voor deze groep kunt vragen. En dan gaan we het onderwijs organiseren rondom ‘de lastige klas’. De klas die in de loop van de jaren een reputatie heeft opgebouwd. In de vrije situaties zijn er veel conflicten In de…

Lees meer

Van gedrag naar gezag

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Op elke school worstelen leerkrachten met leerlingen die door hun gedrag veel aandacht vragen. Dat gaat ook ten koste van de aandacht voor andere leerlingen. En dát heeft weer gevolgen voor de onderwijsleerprocessen. Leerlingen met oppositioneel gedrag kunnen proactief en adequaat worden begrensd, wat er ook met hen…

Lees meer

Effectiever samenwerken

Als onderlinge verschillen lastig zijn en de effectiviteit en samenwerking binnen een team in de weg staan, dan kan de inzet van Management Drives inzicht geven. Effectiever samenwerken betekent in de eerste plaats elkaar beter begrijpen. Waarom doe jij de dingen zoals jij dat doet? Hoe komt het dat je met de ene collega zo…

Lees meer