Speerpunt Basisvaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen voldoende lees-, taal- en rekenvaardig zijn. Ook burgerschap hoort bij deze basisvaardigheden. De onderwijsinspectie gaat vanaf seizoen 2023-2024 verscherpt toezien toezien op de basisvaardigheden. 

Melior Advies kan je helpen om inzicht te krijgen in de leerlingpopulatie van de school en wat er nodig is om het taal, lees- en rekenaanbod aan te passen aan deze populatie. Maar wat zijn basisvaardigheden precies? 

Het onderzoekskader van de onderwijsinspectie wordt per 1 augustus aangevuld met een extra onderdeel basisvaardigheden. Wat valt hier onder? 

  • Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, en taalverzorging) 
  • Rekenen/wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden)  
  • Burgerschap (respect voor en bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving). 

Opvallend is dat hierbij niet alleen gekeken wordt naar wat makkelijk toetsbaar is, maar bijvoorbeeld ook naar schrijfvaardigheid of mondelinge taal. Deze vaardigheden worden op de meeste scholen wel onderwezen, maar de vaardigheden van de leerlingen worden niet altijd systematisch gevolgd. Op het gebied van Burgerschap is het in kaart brengen van de leerlingvaardigheden nieuw, maar wel verplicht vanaf 1 augustus a.s. 

Belangrijk is dat de school voor deze onderdelen een doelgericht en samenhangend curriculum heeft dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Melior Advies kan met u de leerlingpopulatie van de school in kaart brengen. Uiteraard denken we dan ook met u na welke aanpassingen nodig zijn aan het standaard-aanbod van de gebruikte onderwijsmethoden, om beter aan te sluiten op de leerlingpopulatie. Uiteraard gaat het hierbij niet alleen om het geplande curriculum, maar ook hoe dit aanbod door de kinderen wordt geleerd. 

Wilt u hierover meer informatie? Neem contact op met Maaike Smits of Henk van der Woude 

Laat een reactie achter