Sociale veiligheid, burgerschap en vitaliteit

Van gedrag naar gezag

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Op elke school worstelen leerkrachten met leerlingen die door hun gedrag veel aandacht vragen. Dat gaat ook ten koste van de aandacht voor andere leerlingen. En dát heeft weer gevolgen voor de onderwijsleerprocessen.

Leerlingen met oppositioneel gedrag kunnen proactief en adequaat worden begrensd, wat er ook met hen aan de hand is en wat voor school je ook bent. Adviseurs van Melior Advies zijn expert in sociale veiligheid en gedrag. Zij leren schoolteams wat het belang van georganiseerde systematische begrenzing is. We leren wat de grenzen zijn aan ‘zacht heelmeesterschap’ en we doen dit aan de hand van de inbreng van schooleigen situaties en leerlingen. Daarvoor is het nodig om inzicht te krijgen in de oorzaken van oppositioneel gedrag en wat nodig is om dit gedrag adequaat te reguleren. Van gedrag naar gezag en het organiseren van waakzame, omringende zorg.

Meer weten? Mail naar Anco van Moolenbroek avanmoolenbroek@melioradvies.nl of neem een kijkje op de website van het Instituut voor Sociale Veiligheid. Hier vind je ons aanbod voor de scholingsmiddag ‘Oppositioneel gedrag’ en alle overige informatie om jouw school sociaal veiliger te maken.

Van gedrag naar gezag

Icoon lees_verder