Verbeteren van leerresultaten

“We werken er hard aan, maar krijgen de onderwijskwaliteit niet op peil”. Die verzuchting horen we geregeld. Scholen die kampen met lage leerresultaten, kunnen deelnemen aan het project Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-raad. Vanuit Melior Advies zijn Maaike Smits en Henk van der Woude als begeleider aan dit project verbonden. Samen met de school brengen zij de situatie op school in kaart en zoeken waar verbeteringen nodig en succesvol kunnen zijn. En ze helpen de school om deze verbeteringen daadwerkelijk in te voeren. 

Bij de analyse kijken we graag breed. Uiteraard is de data belangrijk, maar we kijken graag verder. Wordt er in het team ècht samengewerkt? Hoe ervaren de leerlingen het pedagogisch klimaat en veiligheid? In hoeverre past het aanbod bij de leerlingpopulatie? Hoe wordt gedifferentieerd? Hoe is het eigenaarschap in het team? Afhankelijk van het verhaal van de school, gaan we aan de slag. 

Ook scholen die niet in aanmerking komen voor Goed Worden Goed Blijven, kunnen via Melior Advies worden begeleid om de leerresultaten te verbeteren. 

Laat een reactie achter