De Dynamische Groep

Meestal is het groep 6. De groepsdynamiek kan zo ongezond zijn, dat je niet iedere leerkracht voor deze groep kunt vragen. En dan gaan we het onderwijs organiseren rondom ‘de lastige klas’. De klas die in de loop van de jaren een reputatie heeft opgebouwd.

  • In de vrije situaties zijn er veel conflicten
  • In de gereguleerde setting vormt zich een blok richting de leerkracht. Of verschillende blokjes in verschillende samenstellingen.
  • Ouders komen klagen of willen het dan maar zelf gaan regelen.

En elk jaar wordt de groepsdynamiek minder goed te managen. Wat je ook doet. Want de rangorde en dynamiek in de groep heeft geleid tot ingesleten gedragspatronen. Wat kun je nog doen om het in orde te maken?

Anco van Moolenbroek, adviseur sociale veiligheid en gedrag bij Melior Advies, legt uit: “In elke groep heerst groepsdynamiek die leidt tot een rangorde. Ieder mens streeft naar de eigen veiligheid. Wie bovenaan de rangorde staat is het meest veilig én kan ook zorgen voor de veiligheid van de rest van de groep. De sleutel daarvoor is de informatie over het niet-ok gedrag van de leerlingen van de groep. Gebrek aan sociale veiligheid is niet het gevolg van zieke geesten, maar van een ziek systeem. De aanpak van Melior M5 is gericht op het reguleren van het systeem door middel van dataverzameling over gedrag. Op basis van de feiten en de patronen die daardoor zichtbaar worden, vragen we leerlingen om te stoppen, en wel helpen we ze daarbij. Zo ontstaat een gezond en veilig klimaat. Vanwege het systemische karakter is de M5-aanpak vooral effectief bij inzet in de hele school. In het geval het gebrek aan sociale veiligheid in een enkele groep acuut om een interventie vraagt (curatief) zijn twee voorwaarden belangrijk voor een succesvol traject.

  1. Er worden ruim voldoende data verzamelt, zodat het team recht van spreken heeft bij het aanspreken van leerlingen om hen te helpen stoppen. Het hele team weet zich daarvoor verantwoordelijk.
  2. De leerlingen van deze groep behouden dit systeem voor sociale veiligheid totdat zij van school gaan.

Vergroten van sociale veiligheid in de groep

  1. door het monitoren van gedrag dat niet-ok is,
  2. het stoppen van de veroorzakers in de groep,
  3. het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden om regie te voeren over de ruimte die leerlingen aan kunnen.

Parallel aan het grip krijgen op de groepsdynamiek kunnen we de energie die de klas in zich heeft, gaan benutten door eveneens systematisch en datagestuurd te werken aan de taakgerichtheid van de groep. Door middel van videobeelden wordt de groep gespiegeld wat de leerlingen goed doen. En daar wil je uiteraard meer van. Naast een vergroting van de taakgerichtheid resulteert deze aanpak ook in een positiever groepsklimaat. Deze waarderende aanpak wordt aangeboden in samenwerking met de CED-groep.

Meer weten? Neem contact op met Anco

Laat een reactie achter