Een vitale schoolgemeenschap

Wat kun je als school doen om proactief te werken aan een professionele en vitale organisatie? In het onderwijs werken is topsport. De voortdurende interacties met anderen vraagt veel energie, motivatie, en veerkracht. Diverse factoren hebben invloed op de vitaliteit van een organisatie. Daarbij gaat het steeds om de balans tussen geven en ontvangen. Medewerkers die meer (moeten) geven dan dat zij in en van de organisatie ontvangen, raken uitgeput of vertrekken. Veerkrachtige, energieke, en gemotiveerde medewerkers vormen samen een vitale organisatie.

Een vitale organisatie weet adequaat met veranderingen en onzekerheden in de omgeving om te gaan. In een organisatie vormen identiteit (waarom), structuur (wat) en cultuur (hoe) de omgeving van een medewerker.

Melior Advies ontwikkelde een kernachtig en systemisch onderzoek naar de vitaliteit van de organisatie. We starten met een korte vragenlijst voor alle medewerkers waarmee we organisatiefactoren, veerkracht, en psychologische veiligheid in kaart brengen. De resultaten geven we onder meer weer in een vitaliteitsscore. Vervolgens gaan we met verschillende doelgroepen in de school in gesprek, zodat we de resultaten goed kunnen duiden. Het eindrapport met onze conclusies en aanbevelingen bespreken we met de opdrachtgever en met het hele schoolteam. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anco van Moolenbroek (avanmoolenbroek@melioradvies.nl of 06-34658929)

Laat een reactie achter