Kleutervolgsystemen in kaart

Nu vanaf augustus 2022 het toetsen bij kleuters echt niet meer mag, speelt bij veel scholen de vraag hoe de ontwikkeling van het jonge kind goed gevolgd kan worden. Een observatiesysteem biedt daarbij uitkomst. Ook rijst bij scholen die werken met een observatiesysteem de vraag, of hun systeem wel voldoet aan de eisen die gesteld worden. 

Melior Advies heeft de diverse kleutervolgsystemen naast elkaar gezet op basis van een tiental items. Zo hebben wij onder andere gekeken naar de mogelijkheden van een beredeneerd onderwijsaanbod, de rapportagemogelijkheden maar ook naar de ontwikkeling van de kind t.o.v. de landelijke norm.  

Samen met de school kijken wij naar welke volgsystemen passend kunnen zijn en presenteren deze. Belangrijk in deze ontwikkeling is dat er een visie op het ontwikkelen en leren van het jonge kind ligt en dat er is nagedacht over de manier waarop je deze als school wilt volgen. Wanneer deze visie nog niet is vastgelegd kunnen wij daarbij ook een rol spelen. 

Bent u geïnteresseerd in een presentatie voor uw school of binnen uw bestuur, neem dan contact op met Ilse van Duijn (ivanduijn@melioradvies.nl of 06- 55533814) of Imca Radder (iradder@melioradvies.nl of 06-21281730). 

Laat een reactie achter