Kun je met een éénvoudige samenwerkingsopdracht patronen ontdekken in samenwerking, communicatie en besluitvorming en de effectiviteit verhogen? Een directieteam uit de omgeving van Gouda meende van wel en kwam niet bedrogen uit. Op het strand van Scheveningen maakten de directeuren in groepen zandsculpturen. Wij van Melior Advies, fungeerden als spiegel en reflector. Een bijzondere en…

Lees meer

Melior Advies is er voor Blijvend Beter Onderwijs. Wij zijn betrokken bij scholen en besturen die verbetervragen hebben omtrent integrale onderwijskwaliteit: Hebben wij geformuleerd wat wij onder goed onderwijs verstaan?Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit van het onderwijs?Hoe wordt er gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs?Hoe verantwoorden wij over onze onderwijskwaliteit? En is iedereen in…

Lees meer

Ondanks alle inspanningen van scholen en instellingen om onderwijs op afstand in de afgelopen tijd mogelijk te maken, zijn er voor bepaalde leerlingen en studenten grote risico’s op leer- en ontwikkelachterstanden en studievertraging. Doordat fysiek onderwijs niet mogelijk is bijvoorbeeld. Ook zijn stagemogelijkheden voor studenten beperkt. Bovendien kunnen niet alle onderdelen van het curriculum digitaal…

Lees meer