Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Op elke school worstelen leerkrachten met leerlingen die door hun gedrag veel aandacht vragen. Dat gaat ook ten koste van de aandacht voor andere leerlingen. En dát heeft weer gevolgen voor de onderwijsleerprocessen. Leerlingen met oppositioneel gedrag kunnen proactief en adequaat worden begrensd, wat er ook met hen…

Lees meer

De jaarlijkse meting van de veiligheidsbeleving van leerlingen op school was vanwege corona niet goed mogelijk. Maar dat betekent niet dat er niets tussen leerlingen is gebeurd! Nu alle basisschoolleerlingen weer naar school mogen, is het tijd de monitoring weer op te pakken. De O&I groep (onze partner Onderzoek-Innovatiegroep) heeft daarvoor een gevalideerde vragenlijst. Een school…

Lees meer

Veerkracht is dé persoonlijkheidstrek die bepaalt hoeveel impact stress en/of tegenslagen in het leven op je hebben (M. Portzky). De coronacrisis is een onverwachtse gebeurtenis waarop je geen invloed hebt. Een dergelijke situatie kan als stressvol worden ervaren. Voor de een is deze crisis een ramp, een ander ondergaat het gewoon en weer een ander ziet nieuwe…

Lees meer