Integrale onderwijskwaliteit

De Melior Kwaliteits-thermometer

Maak je je als bestuurder zorgen over een van jouw scholen? Krijg je signalen als: hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, kwaliteitsissues, spanningen bij de schoolleiding of ineffectieve processen? Wil je snel weten of je gevoel of waarneming klopt?

Melior Advies heeft hiervoor een ‘thermometer’ ontwikkeld. Een ervaren adviseur voert een kort, maar gedetailleerd, kwaliteitsonderzoek uit en legt de bevindingen vast in een presentatie, waar je mee verder kan.

Doelen        – Je krijgt snel beter zicht op de basiskwaliteit van het onderwijs op de betreffende school.
– Je krijgt duidelijk advies over wat er verder moet gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en verder te verbeteren.
Resultaten      – Je ontvangt een presentatie waarin bevindingen zijn vastgelegd.
– We laten jou onze bevindingen zien in een presentatie. Uiteraard krijgt de schoolleiding en het team deze presentatie ook.
Aanpak                                Voorbereiding
– Startgesprek met directeur en/of MT
– Dossieranalyse (door adviseur)
– Teamleden vullen een online enquête in
Onderzoeksdag
– Korte kennismaking met het team (voor schooltijd)
– 4 klasbezoeken aan verschillende bouwen, aan de hand van een kijkwijzer (45 min)
– Gesprek met de IB-er (45 min)
– Gesprek met een groep leerlingen uit groep 5-8 of de leerlingenraad (20 min)
– Gesprek met een groep ouders (of oudergeleding van de MR) (30 min)
– Gesprek met de directeur (45 min)
– Gesprek met teamleden
Presentatie
– Gesprek met directeur en bestuurder
– Presentatie in het team (evt.) gesprek met oudergeleding van de MR
Voorbereiding            – De directeur stuurt relevante documenten toe (zoals schoolgids en jaarplan)
– De teamleden vullen een vragenlijst in, de intern-begeleiders vullen daarnaast een aparte vragenlijst in.
– De school zorgt voor de organisatie van het rooster (zie hierboven)
– Tijdens de klassenbezoeken wordt lesgegeven uit een van de basisvakken, waarin instructie en zelfstandig werken zichtbaar zijn.
Inhoudelijk      De adviseur hanteert het Melior auditkader als leidraad voor het onderzoek. Deze is gebaseerd op het onderzoekskader van de inspectie. Hierbij wordt de kijkwijzer van de adviseur gebruikt, maar ook de theorie van Hersey en Blanchard.
Investering    De totale investering bedraag € 2.500,00 euro excl. BTW. Reiskosten à € 0,39 per km worden doorberekend. Reistijd wordt niet in rekening gebracht.


In 2 dagen beter zicht op wat er speelt.

Wil je meer weten over wat Melior Advies hierin kan betekenen? Neem contact op met Henk van der Woude: hvanderwoude@melioradvies.nl.

Dashboard Leerresultaten

Icoon lees_verder