Integrale onderwijskwaliteit

Leerrendement-overzicht

Het leerrendementenoverzicht is een hulpmiddel bij het analyseren van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. In de tabellen wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde groei tussen 2 toetsmomenten: het gemiddeld leerrendement. Daarop kunt u de door u gewenste leerrendement baseren: hoeveel vaardigheidsgroei verwacht u voor deze leerling?

Versie A t/m E

Versie I t/m V

Dashboard Leerresultaten

Icoon lees_verder