Sociale veiligheid, Burgerschap & Vitaliteit

Sociale Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder kind. Een leerling die gepest wordt of zich onveilig voelt, komt niet tot leren en kan er zelfs levenslange schade van ondervinden. Ondanks de enorme inzet van scholen blijkt het moeilijk om met structureel pestgedrag af te rekenen. Onze aanpak, de Melior M5 aanpak, is anders.

M5 is een systemische benadering om de sociale veiligheid in scholen te vergroten. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. M5 staat voor:

  1. Melden: iedereen doet mee
  2. Meten: weten wat er speelt
  3. Maatregelen: bespreekbaar maken
  4. Maatwerk: we helpen de hoofdrolspelers te stoppen
  5. Menselijk: herstel van relaties

Burgerschap

Hoe maak je burgerschapsonderwijs passend bij de missie en identiteit van jouw school?

Melior Advies helpt met het formuleren van een visie op burgerschapsonderwijs die aansluit bij hoe jouw school het leven ziet. We zien burgerschap als onderdeel van de pedagogische visie van een school. Het zegt immers alles over hoe je als school leerlingen wilt stimuleren om een goede relatie te ontwikkelen met zichzelf, met bekenden en onbekenden.

Zonder straf

Om te weten wat er speelt, verzamelen team en leerlingen informatie over ‘gedrag dat niet ok’ is. Dit geeft een reëel beeld van de interacties tussen leerlingen. Deze data worden verzameld in een beveiligde digitale omgeving.

De Melior M5 aanpak rekent structureel met pestgedrag af.

In 2019 bevatte de M5-box ruim 80.000 meldingen. In dat jaar zijn 433 leerlingen geholpen om te stoppen met structurele misdragingen. En dat zonder straf!

Voor meer informatie over de Melior M5 aanpak, ga naar www.m5groep.com

Contactpersoon: Anco van Moolenbroek
avanmoolenbroek@melioradvies.nl

Vitaliteit van mens en organisatie

De samenleving verandert voortdurend. Een vitale organisatie weet met veranderingen en onzekerheden om te gaan.

Burgerschaps- onderwijs die past bij jouw visie op het leven.

Veerkrachtige medewerkers vormen het hart van een vitale organisatie. En de omgeving is daarop van grote invloed. Wanneer er in die omgeving veel onzekerheid en stress is, neemt het vermogen van medewerkers om zich aan te passen af.

Hoe vitaler en veerkrachtiger je bent, hoe beter je om kunt gaan met organisatieverandering. In dit aanbod van Melior Advies gaan we op zoek naar jouw organisatievitaliteit. Dat doen we aan de hand van een systemisch model opgebouwd uit 9 factoren. Bijvoorbeeld: welke plek neem jij in het systeem in? Is er een balans tussen geven en ontvangen? En hoe is de mate van autonomie en hiërarchie? Alle factoren krijgen een waarde. Dit geeft inzicht in welke gevoelens in jouw organisatie leven, in wie je als organisatie bent. Zodat we vervolgens aan de juiste knoppen kunnen draaien voor verbetering.

We zijn ervan overtuigd dat het inzicht in de organisatievitaliteit als resultaat heeft dat medewerkers zich weer van betekenis gaan voelen, dat ze ieders taak en talent binnen het team ontdekken en gaan respecteren en dat ze meer het gevoel krijgen tot hun recht te komen.

Informeer naar de mogelijkheden.
Contactpersoon: Anco van Moolenbroek
avanmoolenbroek@melioradvies.nl

Van gedrag naar gezag

Icoon lees_verder