Aan het woord is Sabine Wirz, directeur van de Zuidooster (Auro) in Aalsmeer. ‘Ik heb Harmen Wimmenhove van Melior Advies gevraagd ons team te begeleiden bij het neerzetten van een sterke, gezamenlijke basis. De afgelopen jaren zijn er binnen ons team de nodige veranderingen geweest. In een tweedaagse vonden wij de rust om naar gedeelde…

Lees meer

Melior Advies is er voor Blijvend Beter Onderwijs. Wij zijn betrokken bij scholen en besturen die verbetervragen hebben omtrent integrale onderwijskwaliteit: Hebben wij geformuleerd wat wij onder goed onderwijs verstaan?Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit van het onderwijs?Hoe wordt er gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs?Hoe verantwoorden wij over onze onderwijskwaliteit? En is iedereen in…

Lees meer

De nieuwe aanpak ‘Leren in Perspectief’ is er voor schoolleiders en bestuurders die merken dat: • Écht samen leren en ontwikkelen op stichtingsniveau soms taai en complex is• Leren te vaak móet en te weinig mág• Zij te weinig worden uitgedaagd om echt kritisch naar de eigen talenten en blinde vlekken te kijken• Het in…

Lees meer

Als onderlinge verschillen lastig zijn en de effectiviteit en samenwerking binnen een team in de weg staan, dan kan de inzet van Management Drives inzicht geven. Effectiever samenwerken betekent in de eerste plaats elkaar beter begrijpen. Waarom doe jij de dingen zoals jij dat doet? Hoe komt het dat je met de ene collega zo…

Lees meer

Ben jij schoolleider of bestuurder en wil je jezelf en je organisatie ontwikkelen? Kies dan voor een leertraject op maat, waarbij je competenties ontwikkelt die aansluiten bij de ambities van jouw organisatie. Onze adviseursmaken samen met jou en je werkgever een leerroute en vanuit het gezamenlijk leerperspectief gaan jullie aan de slag. Natuurlijk krijgen julliehierbij…

Lees meer