Dashboard Leerresultaten

Dashboard Leerresultaten Melior Advies tijdelijk teruggetrokken i.v.m. doorstroomtoets In februari 2024 maken de kinderen voor het eerst de doorstroomtoets. Dat is ruim twee maanden eerder dan dat we gewend waren. Dat betekent dat de leerlingen 2 maanden eerder laten zien welk eindniveau ze hebben behaald. De meeste aanbieders hebben hun eindtoets veranderd in een doorstroomtoets,…

Lees meer

Leerrendement-overzicht

Het leerrendementenoverzicht is een hulpmiddel bij het analyseren van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. In de tabellen wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde groei tussen 2 toetsmomenten: het gemiddeld leerrendement. Daarop kunt u de door u gewenste leerrendement baseren: hoeveel vaardigheidsgroei verwacht u voor deze leerling? Versie A t/m E Versie I t/m…

Lees meer

Keuze leerlingvolg-systemen

De tijd van toetsen is weer aangebroken. De komende weken zijn de meeste scholen in Nederland weer onafhankelijke toetsen aan het afnemen. Vaak zijn dit de CITO M-toetsen. Dat is altijd al een moment waarop je benieuwd bent naar de vorderingen van de leerlingen, maar in deze tijd met quarantaines en een verlengde kerstvakantie helemaal.…

Lees meer

Praatplaat Integrale Onderwijskwaliteit

Melior Advies is er voor Blijvend Beter Onderwijs. Wij zijn betrokken bij scholen en besturen die verbetervragen hebben omtrent integrale onderwijskwaliteit: Hebben wij geformuleerd wat wij onder goed onderwijs verstaan?Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit van het onderwijs?Hoe wordt er gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs?Hoe verantwoorden wij over onze onderwijskwaliteit? En is iedereen in…

Lees meer

Keuzehulp leerlingvolg-systeem of eindtoets

Iedere school brengt de leervorderingen van de leerlingen in beeld: met een leerlingvolgsysteem en met een eindtoets. Naast informatie op leerlingniveau leveren deze toetsen ook inzicht in (een aspect van) de onderwijskwaliteit op groeps- en schoolniveau. De keuze is reuze De markt voor leerlingvolgsystemen is sterk in verandering. Er is nog nooit zo veel te…

Lees meer

De Melior Kwaliteits-thermometer

Maak je je als bestuurder zorgen over een van jouw scholen? Krijg je signalen als: hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, kwaliteitsissues, spanningen bij de schoolleiding of ineffectieve processen? Wil je snel weten of je gevoel of waarneming klopt? Melior Advies heeft hiervoor een ‘thermometer’ ontwikkeld. Een ervaren adviseur voert een kort, maar gedetailleerd, kwaliteitsonderzoek uit en…

Lees meer