Het leerrendementenoverzicht is een hulpmiddel bij het analyseren van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. In de tabellen wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde groei tussen 2 toetsmomenten: het gemiddeld leerrendement. Daarop kunt u de door u gewenste leerrendement baseren: hoeveel vaardigheidsgroei verwacht u voor deze leerling? Versie A t/m E Versie I t/m…

Lees meer

De tijd van toetsen is weer aangebroken. De komende weken zijn de meeste scholen in Nederland weer onafhankelijke toetsen aan het afnemen. Vaak zijn dit de CITO M-toetsen. Dat is altijd al een moment waarop je benieuwd bent naar de vorderingen van de leerlingen, maar in deze tijd met quarantaines en een verlengde kerstvakantie helemaal.…

Lees meer

Het is al weer bijna tijd voor de toetsperiode van januari/februari. Ben je benieuwd naar de resultaten van jouw school? Met het vernieuwde dashboard van Melior Advies krijg je de resultaten uit het leerlingvolgsysteem goed in beeld. Bovendien krijg je vast een prognose van de eindniveaus die de leerlingen in groep 6, 7 en 8…

Lees meer

De M-toetsing is op de meeste scholen afgerond, tijd voor de schoolanalyse! Met het Dashboard van Melior Advies in combinatie met het stappenplan van de PO-raad, krijg je de groepen 6,7 en 8 goed in beeld. In november 2020 is door de PO-raad een uitgave gepubliceerd: ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’. Deze 8 stappen helpen…

Lees meer

Melior Advies is er voor Blijvend Beter Onderwijs. Wij zijn betrokken bij scholen en besturen die verbetervragen hebben omtrent integrale onderwijskwaliteit: Hebben wij geformuleerd wat wij onder goed onderwijs verstaan?Hoe hebben wij zicht op de kwaliteit van het onderwijs?Hoe wordt er gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs?Hoe verantwoorden wij over onze onderwijskwaliteit? En is iedereen in…

Lees meer

Iedere school brengt de leervorderingen van de leerlingen in beeld: met een leerlingvolgsysteem en met een eindtoets. Naast informatie op leerlingniveau leveren deze toetsen ook inzicht in (een aspect van) de onderwijskwaliteit op groeps- en schoolniveau. De keuze is reuze De markt voor leerlingvolgsystemen is sterk in verandering. Er is nog nooit zo veel te…

Lees meer

Maak je je als bestuurder zorgen over een van jouw scholen? Krijg je signalen als: hoog ziekteverzuim, hoog personeelsverloop, kwaliteitsissues, spanningen bij de schoolleiding of ineffectieve processen? Wil je snel weten of je gevoel of waarneming klopt? Melior Advies heeft hiervoor een ‘thermometer’ ontwikkeld. Een ervaren adviseur voert een kort, maar gedetailleerd, kwaliteitsonderzoek uit en…

Lees meer

Middels de subsidie Schoolkracht (https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht) investeren in de verkleining van kansenongelijkheid  de verhoging van onderwijskwaliteit  het aanpakken van het lerarentekort  het verder brengen van digitalisering Met de regeling Schoolkracht krijgen scholen een impuls om de plannen en ideeën die door gebrek aan geld, tijd of draagvlak blijven liggen, toch uit te voeren.   Het ministerie wil met…

Lees meer

Kwaliteit is waar ik voor ga. Hoe zorgen we met elkaar voor goed onderwijs voor de toekomstige generatie? En wat doen we als de kwaliteit niet is wat je er van verwacht? Een school is een levend systeem. Er zijn veel factoren die zorgen voor kwaliteit, of de kwaliteit juist in de weg staan. Scholen…

Lees meer